Rodzice i opiekunowie

Pracownicy (matka i ojciec dziecka) mogą dzielić się:

  • urlopem macierzyńskim (po wykorzystaniu przez matkę co najmniej 14 tygodni urlopu),
  • urlopem rodzicielskim,
  • urlopem wychowawczym.

więcej

Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
Z ww. urlopów mogą również pracownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie.

ARTYKUŁY
Zmiana kodeksu pracy - urlop wychowawczy

Zmiana kodeksu pracy - urlop wychowawczy

Nowe zasady urlopów wychowawczych. W Dzienniku Ustaw z dnia 5 września 2013 r. ukazała ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (poz. 1028)

czytaj więcej
Urlop rodzicielski - pytania i odpowiedzi

Urlop rodzicielski - pytania i odpowiedzi

Dziś wchodzą w życie zmiany w kodeksie pracy! Dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski jak skorzystać? Pytania..., odpowiedzi..., interpretacje..., czyli poradnik - co, jak, gdzie i kiedy?

czytaj więcej
Roczny urlop macierzyński - Prezydent RP podpisał

Roczny urlop macierzyński - Prezydent RP podpisał

Prezydent Bronisław Komorowski, uroczyście podpisał nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą roczny, płatny urlop po urodzeniu dziecka

czytaj więcej
Urlop ojcowski

Urlop ojcowski

Od dnia 1.01.2012 r. urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Urlop ten nie może być jednak udzielony zasadniczo dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.

czytaj więcej