Rodzice i opiekunowie

Pracownicy (matka i ojciec dziecka) mogą dzielić się:

  • urlopem macierzyńskim (po wykorzystaniu przez matkę co najmniej 14 tygodni urlopu),
  • urlopem rodzicielskim,
  • urlopem wychowawczym.

więcej

Pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.
Z ww. urlopów mogą również pracownicy, którzy przyjęli dziecko na wychowanie.

ARTYKUŁY
Urlopy dla rodziców, a obecny stan prawny

Urlopy dla rodziców, a obecny stan prawny

Urlopy zwłaszcza dla młodych rodziców są kwestią priorytetową. Warto w związku z tym przyjrzeć się bliżej obowiązującym regulacjom.

czytaj więcej
Urlopy dla rodziców: jak i kiedy z nich skorzystać?

Urlopy dla rodziców: jak i kiedy z nich skorzystać?

Urlop macierzyński, rodzicielski, ojcowski, wychowawczy – rodzice mają kilka możliwości, aby skorzystać w przerwy w pracy na opiekę na swoim dzieckiem. Sprawdź, z jakiego urlopu możesz skorzystać.

czytaj więcej
Tata w pracy

Tata w pracy

Jakie prawa przysługują pracownikowi – ojcu dziecka? Z jakich urlopów i dni wolnych może korzystać? Odpowiadamy jakie prawa ma tata w pracy.

czytaj więcej
Zmiany w urlopach dla rodziców

Zmiany w urlopach dla rodziców

Od 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie ważne zmiany w urlopach dla rodziców. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich.

czytaj więcej
Świadczenie rodzicielskie już od stycznia

Świadczenie rodzicielskie już od stycznia

1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

czytaj więcej
Tata na urlopie

Tata na urlopie

Urlop ojcowski cieszy się coraz większą popularnością. Od początku tego roku skorzystało z niego już ponad 52 tys. mężczyzn.

czytaj więcej
Badania kontrolne przed urlopem wychowawczym

Badania kontrolne przed urlopem wychowawczym

Pracownica w związku z ciążą przebywała na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, po którym, chciałaby wykorzystać urlop wypoczynkowy, czy pracodawca przed udzieleniem urlopu musi skierować ją na badania kontrolne?

czytaj więcej
Zmiana kodeksu pracy - urlop wychowawczy

Zmiana kodeksu pracy - urlop wychowawczy

Nowe zasady urlopów wychowawczych. W Dzienniku Ustaw z dnia 5 września 2013 r. ukazała ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (poz. 1028)

czytaj więcej
Urlop rodzicielski - pytania i odpowiedzi

Urlop rodzicielski - pytania i odpowiedzi

Dziś wchodzą w życie zmiany w kodeksie pracy! Dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski jak skorzystać? Pytania..., odpowiedzi..., interpretacje..., czyli poradnik - co, jak, gdzie i kiedy?

czytaj więcej
Roczny urlop macierzyński - Prezydent RP podpisał

Roczny urlop macierzyński - Prezydent RP podpisał

Prezydent Bronisław Komorowski, uroczyście podpisał nowelizację Kodeksu pracy wprowadzającą roczny, płatny urlop po urodzeniu dziecka

czytaj więcej
Urlop ojcowski

Urlop ojcowski

Od dnia 1.01.2012 r. urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Urlop ten nie może być jednak udzielony zasadniczo dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia.

czytaj więcej