ZUS: od stycznia do kwietnia br. zasiłek macierzyński pobierało ponad 60 tys. mężczyzn

Przez cztery miesiące 2023 r. zasiłek macierzyński pobierało ponad 60 tys. mężczyzn, w tym ZUS wypłacał zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego dla 2,7 tys. ojców. W tym czasie wypłacono 1,8 tys. zasiłków za urlop rodzicielski i 56,8 tys. za urlop ojcowski – przekazał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ojcowie, którzy podlegają ubezpieczeniu chorobowemu np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy działalności gospodarczej mają prawo do dwóch tygodni urlopu ojcowskiego. Z tego uprawnienia chętnie korzystają – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Tata objęty ubezpieczeniem chorobowym, któremu urodziło się dziecko, bądź przyjął je na wychowanie, może otrzymać zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego. Najwięcej ojców korzysta z urlopu ojcowskiego – poinformował ZUS.

Z danych udostępnionych przez ZUS wynika, że w okresie od stycznia do kwietnia 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał 2,7 tys. mężczyznom zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego, 1,8 tys. za okres urlopu rodzicielskiego i 56,8 tys. za okres urlopu ojcowskiego.

ZUS przekazał, że urlop ojcowski przysługuje nie tylko w przypadku urodzenia dziecka, ale także w przypadku przysposobienia. Wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku i trwa przez 2 tygodnie. Może być wykorzystany jednorazowo albo w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

„Na wykorzystanie urlopu ubezpieczony ojciec ma tylko rok od urodzenia dziecka albo od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14. roku życia” – przypomniała regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim Krystyna Michałek.

„Jeśli ojciec miał prawo do urlopu ojcowskiego w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. 26 kwietnia 2023 r., to może skorzystać z tego urlopu do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia albo 14. roku życia, o ile nie upłynęły 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie tego dziecka” – wyjaśniła rzeczniczka.

ZUS przypomina, że urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika, który należy złożyć pracodawcy/zleceniodawcy najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego urlopu. Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać informacje, na jaki okres ma być udzielony. Do wypłaty zasiłku za okres urlopu ojcowskiego wymagane jest również oświadczenie czy zasiłek za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu, a także skrócony odpis aktu urodzenia albo jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem.

W przypadku przysposobienia dziecka potrzebne jest prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem. Jeśli zasiłek będzie wypłacał ZUS, to pracodawca albo zleceniodawca będzie musiał przekazać do ZUS dokumenty rodzica razem z zaświadczeniem Z-3 albo Z-3a.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego (formularz ZUS ZAO) wraz z drukiem Z-3b należy złożyć do ZUS-u przed terminem rozpoczęcia korzystania z zasiłku.

Skomentuj