Autozapis do Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmie ok. 8 milionów pracowników

28 lutego 2023 roku wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tzw. autozapis do PPK obejmie ok. 8 milionów pracowników – przekazał PAP prezes zarządu PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

PPK to sposób na długoterminowe oszczędzanie. Uprawnionymi do gromadzenia oszczędności w PPK są wszyscy, którzy podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Zgodnie z Ustawą z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych co 4 lata jest przeprowadzany autozapis do PPK. Oznacza to, że pracodawca, aby zapisać pracownika do pracowniczego planu kapitałowego (PPK), nie musi posiadać jego zgody, a pracownicy w wieku 18–55 lat, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, zostaną zapisani do programu.

Cykliczny autozapis to szansa dla osób, które chciałyby przystąpić do programu – powiedział PAP prezes zarządu PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

Do 28 lutego pracodawcy mają obowiązek poinformować osoby zatrudnione, które wcześniej złożyły pisemne deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, że od 1 kwietnia zaczną przekazywać za nich wpłaty, chyba że pracownicy ci ponownie złożą deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK. Taką deklarację o rezygnacji pracownik może złożyć po 1 marca.

28 lutego wygasają deklaracje o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Autozapis zobowiązuje pracodawców do dokonywania wpłat za osoby, które nie ponowią rezygnacji, a są w wieku 18 – 55 lat. Obejmie on ok. 8 milionów pracowników – przekazał Zapotoczny.

Odnosząc się do zbliżającego się autozapisu stwierdził, że jest „to szansa dla osób, które chciałyby przystąpić do programu, zwłaszcza tych, które chcą wycofać się ze złożonej wcześniej rezygnacji i przekonać się – tak jak przekonało się już 2,55 mln pracowników – że PPK to najlepsza i najbardziej efektywna forma oszczędzania”.

Wyjaśnił, że często pod wpływem emocji – bądź ze względu na ograniczoną wiedzę – nie zawsze podejmujemy racjonalne decyzje. Według niego mechanizm autozapisu jest pewnego rodzaju delikatnym impulsem, ukierunkowaniem, które ma na celu pomagać ludziom podejmować lepsze wybory.

„Tak też zrobiono w Pracowniczych Planach Kapitałowych, wprowadzając automatyczny zapis do tego programu wszystkich osób spełniających określone w ustawie o PPK warunki, dając im przy tym możliwość wycofania swojego uczestnictwa w oszczędzaniu” – stwierdził Zapotoczny.

Przypomniał, że autozapis dla grupy wiekowej 18 – 55 lat dokonywany jest bez konieczności podejmowania jakichkolwiek działań ze strony pracownika.

PFR Portal PPK jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności określonej w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Główną misją portalu https://www.mojeppk.pl/ jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK.

Skomentuj