Badanie: 22 proc. firm planuje zwiększać zatrudnienie, tyle samo chce zwalniać

22 proc. firm chce w przyszłym roku zwiększać zatrudnienie, tyle samo przewiduje redukcje etatów – wynika z badania „Barometr Polskiego Rynku Pracy”. Ponad połowa pracodawców planuje podwyżki, głównie ze względu na inflację i wzrost płacy minimalnej.

Według badania ponad połowa przedsiębiorców boi się, że sytuacja ich firmy w przyszłym roku będzie gorsza niż w tym. To wzrost o 11 pkt proc. w porównaniu do poprzedniej edycji sondażu z lutego br. Polepszenia sytuacji spodziewa się 14 proc. firm, a utrzymania sytuacji 24 proc.

Wśród głównych obaw i wyzwań pracodawcy wymieniają inflację (25 proc.), wyższe koszty prowadzenia działalności (20 proc.) i spadającą liczbę zamówień (10 proc.). Dopiero w dalszej kolejności pojawiają się wyzwania związane z koniecznością redukcji zatrudnienia (6 proc.), co w poprzednich edycjach badania w ogóle nie było wskazywane przez przedsiębiorców – podkreślają autorzy badania.

42 proc. przedsiębiorców planuje w przyszłym roku utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie. Zwiększanie i redukcję liczby etatów zakłada taki sam odsetek, bo po 22 proc. przedsiębiorców.

Patrząc na branże, większej liczby rekrutacji należy spodziewać się w e-commerce, IT i HoReCa. Zwolnienia w większym stopniu dotkną natomiast produkcję, handel, budownictwo i usługi. Jak zauważają autorzy badania, to oznacza, że część pracowników będzie musiała się przebranżowić, co nie zawsze będzie łatwe, bo transfer z linii produkcyjnej czy firmy budowlanej do IT to duże wyzwanie.

53 proc. pracodawców planuje podnosić pensje. Wśród nich 17 proc. da podwyżki wyłącznie w związku z podniesieniem płacy minimalnej, a 22 proc. wyrówna inflację. 14 proc. pracodawców deklaruje, że podniesie pensje bez względu na inflację i wyższy poziom płacy minimalnej. 29 proc. pracodawców nie przewiduje zmian wysokości pensji, 8 proc. chce je obniżyć.

Co trzecia firma planuje podwyżki o 6-10 proc., kolejne 22 proc. chce dać podwyżki rzędu 11-15 proc.

W badaniu przyjrzano się też nastrojom pracowników. Ponad połowa ankietowanych dobrze ocenia swoją aktualną sytuację na rynku pracy. Obawy co do własnej pozycji ma 16 proc. pracujących. 43 proc. badanych spodziewa się, że w przyszłym roku ich sytuacja na rynku pracy nie zmieni się. 10 proc. przewiduje poprawę, a 21 proc. pogorszenia.

Pracownicy raczej sceptycznie podchodzą do pomysłu zmiany pracy – takie zamiary ma 16 proc. respondentów, natomiast większość (60 proc.) chce zostać u aktualnego pracodawcy. Obawy o swoje miejsce pracy ma 20 proc. zatrudnionych.

Inflacja skłania pracowników do starań o wyższe wynagrodzenie. 37 proc. ankietowanych zamierza poprosić obecnego pracodawcę o podwyżkę (w lutym br. ten odsetek wynosił 29 proc.) 23 proc. pracowników będzie rozglądało się za lepiej płatną pracą i, o ile ją znajdą, to zmienią pracodawcę. 16 proc. rozejrzy się za pracą dorywczą. Tylko 15 proc. osób nie podejmie żadnych działań mających na celu zwiększenie swojego wynagrodzenia.

Prawie połowa (44 proc.) pracowników ma neutralny stosunek do pracujących w Polsce Ukraińców. 38 proc. deklaruje pozytywne nastawienie, a 10 proc. negatywne. 38 proc. ankietowanych uważa, że pracownicy z Ukrainy obniżają tempo wzrostu wynagrodzeń w Polsce. Prawie tyle samo (36 proc.) ma odmienne zdanie.

Badanie „Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service przeprowadzono w październiku na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna metodą CAWI. Sondaż objął 1069 pracowników i 330 pracodawców.

Skomentuj