Badanie: 38 procent zatrudnionych Polaków aktywnie poszukuje nowego pracodawcy

38 procent zatrudnionych Polaków aktywnie poszukuje nowego pracodawcy, a 57 proc. osób szukających nowej pracy motywuje to niskimi zarobkami – wynika z czwartkowej informacji serwisu Pracuj.pl, poświęconej badaniu „Praca w czasach zmian”.

„Wyzwania gospodarcze nie powstrzymują Polaków przed zmianą pracy. Aż 38 proc. uczestników najnowszego badania Pracuj.pl aktywnie poszukuje nowego pracodawcy. (…) Największą mobilnością zawodową charakteryzują się najmłodsi Polacy. Zarobki pozostają główną motywacją do zmiany pracy w czasach wysokiej inflacji, natomiast rzadziej niż wcześniej utrzymują talenty w obecnych miejscach zatrudnienia. Coraz ważniejszą zachętą do rekrutacji staje się możliwość pracy zdalnej” – zauważono w informacji o badaniu.

Zgodnie z wynikami przeprowadzonej we wrześniu br. ankiety 8 na 10 badanych jest otwartych na nowe oferty zatrudnienia. Spośród osób poszukujących nowej pracy 57 proc. motywuje to niskimi zarobkami, a 30 proc. uważa, że nie ma możliwości rozwoju/awansu w obecnej firmie. Natomiast 27 proc. osób wskazało, że czują się niedocenione. Jednocześnie 21 proc. pytanych chce zmienić zawód lub branżę, a 18 proc. zwraca uwagę na złą atmosferę pracy w obecnej firmie.

Zauważono, że czynnikiem o rosnącym znaczeniu, na który powołują się poszukujący pracy, jest chęć wykonywania obowiązków w modelu zdalnym. „Jeszcze w marcu 2022 roku na ten aspekt zwracało uwagę tylko 9 proc. respondentów z tej grupy. Obecnie jest to już 14 proc. badanych” – zaznaczono.

Według Pracuj.pl obecna skala rekrutacji utrzymuje się na wysokim poziomie, który jeszcze kilka lat temu byłby trudny do przewidzenia. Jak poinformowano, w III kwartale br. w serwisie zamieszczono 269 tysięcy ofert pracy, podczas gdy w tym samym okresie zeszłego roku było 264 tys. ofert, a w III kw. 2020 r. – 153 tys. ofert.

„Minione trzy miesiące potwierdzają, że skala rekrutacji w Polsce ustabilizowała się (…). Pracodawcy poszukiwali o 2 proc. więcej pracowników, niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie nastąpił wzrost o 76 proc. w stosunku do III kwartału 2020 roku, w którym pracodawcy odmrażali rekrutacje po pierwszej fali pandemii COVID-19” – wskazano.

Zgodnie z informacją podobnie jak na koniec I kwartału 2022 roku, jedna trzecia pracujących Polaków uczestniczących w badaniu Pracuj.pl deklarowała zmianę pracy w ciągu ostatnich dwóch lat. Co piąty z nich zrobił to natomiast w ciągu ostatniego roku.

Zaznaczono, że na częstotliwość zmiany pracy wpływa wiek respondentów. Zdecydowanie najczęściej robią to najmłodsi uczestnicy rynku pracy. Zgodnie z danymi serwisu pracodawcę w ciągu 12 miesięcy od badania zmieniło 58 proc. badanych z Generacji Z (18-24 lata). Dla porównania, na podobny krok w trakcie 12 minionych miesięcy zdecydowało się 23 proc. osób z Generacji Y (25-34 lata), 14 proc. z grupy wiekowej 35-44 oraz 9 proc. powyżej 45. roku życia. Odwrotna tendencja dotyczy osób pracujących powyżej 10 lat w obecnym miejscu. Do tej grupy należy tylko 5 proc. badanych z Generacji Y, 29 proc. w wieku 34-44 lat oraz 49 proc. najstarszych uczestników rynku pracy (45+).

Badanie „Praca w czasach zmian” zostało przeprowadzone we wrześniu 2022 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie serwisu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI przeprowadzono na próbie 2110 Polaków, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania. 

Skomentuj