Badanie: 54 proc. Polaków pozytywnie nastawionych do wolontariatu pracowniczego

54 proc. Polaków uważa, że wolontariat pracowniczy może wzmacniać dobre relacje międzyludzkie, ale co trzeci uważa go za działanie na pokaz – poinformował w czwartek portal Pracuj.pl., powołując się na badanie „Polacy w nowym środowisku pracy. Ewolucja świata zawodowego”.

„Z najnowszych badań Pracuj.pl wynika, że według 54 proc. Polaków wolontariat pracowniczy może wzmacniać dobre relacje międzyludzkie w firmie (…). W obszarze aktywnego zaangażowania pracowników w dobroczynność pojawia się mimo to coraz więcej ciekawych inicjatyw, m.in. programy grantowe CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu – PAP)” – przekazał portal.

Według Pracuj.pl zaangażowanie pracowników w działania dobroczynne „nie musi być jedynie narzędziem wizerunkowym”, lecz coraz częściej pozwala członkom zespołu realizować dodatkowe ambicje. 21 proc. osób postrzega wolontariat jako atut oferty. 29 proc. stwierdziło, że wolontariat w ofercie spowodowałby, że „aplikowaliby zdecydowanie mniej chętnie”.

Według Pracuj.pl „2 na 3 respondentów przyznaje, że nigdy nie angażowali się w wolontariat w swoim miejscu pracy, a co trzeci uważa go za działanie na pokaz”.

Wskazano ponadto, że 33 proc. badanych zadeklarowała uczestnictwo w wolontariacie pracowniczym w toku swojej kariery, a 7 proc. ankietowanych „obecnie bierze udział w wolontariacie”.

Pracuj.pl wymieniło najbardziej powszechne formy wolontariatu. Wśród nich są zbiórki krwi, opieka nad zwierzętami w schroniskach, oczyszczanie miejsc publicznych czy parków ze śmieci, sadzenie drzew, firmowe kiermasze charytatywne czy udział zespołu firmy w publicznych kwestach środków na cele dobroczynne.

Badanie „Polacy w nowym środowisku pracy. Ewolucja świata zawodowego” zostało przeprowadzone we wrześniu i w październiku 2021 roku przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie portalu Pracuj.pl. Pomiar wykonany metodą CAWI (metoda sondażowa wspomagana komputerowo – PAP) przeprowadzono na próbie 2097 Polaków, reprezentatywnej dla populacji osób czynnych zawodowo w wieku 18-65 pod względem płci, wieku oraz wielkości miejscowości zamieszkania.

Skomentuj