Badanie: 58,9 proc. samozatrudnionych przedsiębiorców nie planuje zmieniać formy działalności gosp.

58,9 proc. samozatrudnionych mikroprzedsiębiorców nie zamierza w najbliższym czasie zmieniać jednoosobowej działalności gospodarczej na inną formę działalności. Zmianę ma w planach 17,6 proc., a 13,4 proc. nie potrafi tego określić – wynika z badania spółki analityczno-doradczej UCE Research.

Jak wynika z przekazanej PAP informacji UCE Research, 58,9 proc. mikroprzedsiębiorców nie zamierza w najbliższym czasie zmieniać jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) na inną formę działalności, 17,6 proc. planuje takie posunięcie, 13,4 proc. nie potrafi się określić, a 10,1 proc. chce zamknąć firmę. Autorzy badania przekazali, że zmianę formy działalności planują przede wszystkim przedsiębiorcy z woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego oraz śląskiego, a najmniej zainteresowanych takim scenariuszem jest w woj. warmińsko-mazurskim, podkarpackim i podlaskim.

„Możliwe, że ankietowane podmioty z woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego w większości są w zaawansowanym stadium swojej działalności gospodarczej. To sprawia, że decydują się na bezpieczniejszą formę aniżeli JDG” – stwierdziła Małgorzata Ostrowska-Krzewina, konsultantka merytoryczna badania. Dodała, że przedsiębiorcy zlokalizowani wzdłuż wschodniej granicy kraju funkcjonują w warunkach, które trzy lata temu wydawały się nierealne, a obecne otoczenie geopolitycznie nie sprzyja rozwojowi prowadzonego biznesu.

Z mikroprzedsiębiorców, którzy planują zmianę formy działalności, 52,9 proc. chce zmienić obecną formę działalności na sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), 9,6 proc. na spółkę komandytową, 8,5 proc. na cywilną, 4,7 proc. na jawną, 3,2 proc. na partnerską, a 1,3 proc. na komandytowo-akcyjną – napisano w raporcie.

„W ostatnich latach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zyskuje na popularności, zwłaszcza wśród przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć płacenia dużych składek zdrowotnych od swoich dochodów do ZUS-u” – przekazała Natalia Stoch-Mika, druga konsultantka merytoryczna badania.

Jak wynika z badania, wśród mikroprzedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o wpis w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), 76,5 proc. nie planuje zmiany formy opodatkowania, przewiduje ją 14,9 proc., a 8,6 proc. nie podjęło decyzji.

Na pytanie o powód zmiany, 24,9 proc. respondentów, którzy rozważają nową formę działalności, wskazało na chęć zmniejszenia obciążeń ZUS-owskich, 20,2 proc. – obciążeń podatkowych, a 11,3 proc. deklarowało zamiar pozyskania inwestora. 10,9 proc. przekazało, że zamierza ograniczyć odpowiedzialność za majątek osobisty, 10,6 proc. chciało się szybciej rozwijać, 2,9 proc zależało na prostszej sprzedaży biznesu, a 2,3 proc. na lepszym dziedziczeniu firmy – stwierdzono. 14,3 proc. badanych wskazało inną przyczynę, niż autorzy badania, z kolei 2,6 proc. właścicieli JDG nie miało wyrobionego zdania w tej kwestii.

„Na obciążenia ZUS-owskie i podatkowe najczęściej wskazywali w ankiecie mikroprzedsiębiorcy z woj. mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Najrzadziej powoływali się na nie badani z woj. podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego” – napisano w badaniu. W opinii Stoch-Miki może to wskazywać na niższe dochody w dwóch ostatnich województwach, co oznacza mniejsze obciążenia wobec ZUS-u.

Ankieta została przeprowadzona w dniach od 24 października do 14 listopada 2022 r. w 16 województwach metodą CATI przez UCE Research na próbie 1007 osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (JDG). W badaniu wzięli udział przedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągali roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 mln euro.

Skomentuj