Badanie: 69% pracowników znajduje się w takiej samej lub lepszej sytuacji zawodowej, jak na początku pandemii

7 na 10 pracowników znajduje się w takiej samej lub lepszej sytuacji zawodowej, jak na początku pandemii – wynika z badania Pracuj.pl. 43 proc. badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku rozpoczęli pracę w nowym miejscu.

20 marca minęły dwa lata od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii. W tym czasie przeprowadzone zostały cztery edycje badania Pracuj.pl.

Opublikowany w piątek raport podsumowuje wyniki czwartego sondażu przeprowadzonego przez Pracuj.pl dotyczącego pandemii. W badaniu zrealizowanym w marcu 31 proc. odnotowano spadek odsetka pracowników, których sytuacja zawodowa pogorszyła się przez pandemię (rok temu o pogorszeniu mówiła połowa respondentów, obecnie 38 proc.). 69 proc. stwierdziło, że ich sytuacja zawodowa jest dziś taka sama lub lepsza niż na początku pandemii, z czego odsetek osób mówiących o poprawie wzrósł w ciągu roku dwukrotnie (z 14 do 28 proc. obecnie).

Ponad połowa badanych zgadza się z opinią, że na rynku pracy pojawia się coraz więcej ofert zatrudnienia. Potwierdzają to dane Pracuj.pl, z których wynika, że w ub.r. pracodawcy zamieścili 974 294 oferty pracy, najwięcej w historii serwisu. Bardzo dużą aktywność rekrutacyjną firm odnotowano także w pierwszych dwóch miesiącach tego roku.

42 proc. zgadza się z opinią, że pracodawcy bardziej się teraz starają o uwagę kandydatów niż 2-3 lata temu. Jednocześnie z odpowiedzi badanych wynika, że tzw. rynek pracownika panuje tylko w części branż. 38 proc. pracowników i kandydatów uważa, że w ich specjalizacji pojawia się coraz więcej ofert pracy, przeciwną opinię wyraża nieco mniej, bo 36 proc. respondentów.

63 proc. ankietowanych deklaruje, że szuka pracy w różnych branżach i jest gotowych do przekwalifikowania się – podobny odsetek utrzymuje się od początku pandemii.

W porównaniu z poprzednimi edycjami badania zdecydowanie zmalał natomiast udział respondentów twierdzących, że znalezienie pracy jest obecnie trudniejsze niż przed pandemią (do 38 proc. z 75 proc. w kwietniu 2020 r.). W czterech kolejnych pomiarach sukcesywnie zmniejszał się także udział badanych skłonnych przyjąć pracę wymagającą niższych kwalifikacji, niż te przez nich posiadane – obecnie taką gotowość zgłasza 40 proc. badanych.

Jak zaznaczono w raporcie, polepszająca się sytuacja kandydatów i coraz lepsze warunki zatrudnienia oferowane w części branż okazały się zachętą do zmiany pracy dla wielu osób. 43 proc. respondentów deklaruje, że między marcem 2020 r. a lutym 2022 r. rozpoczęli pracę w nowym miejscu.

Pandemia wymusiła zmiany w procesie wdrażania nowych pracowników w wielu firmach. Część związanych z tym procedur przeniesiono do formuły online; ograniczono też możliwości bezpośrednich spotkań. Z badania wynika, że 24 proc. osób, które rozpoczęły nową pracę w pandemii, odbyła proces onboardingu w pełni lub w większości zdalnie. Prawie połowa badanej grupy przyznała na podstawie własnych doświadczeń, że wejście do nowego środowiska zawodowego w pandemii jest większym wyzwaniem, niż przed jej wybuchem. Badanie zrealizowano na początku marca br. na grupie 964 użytkowników serwisu Pracuj.pl

Skomentuj