Badanie: 76 proc. dużych firm dofinansuje urlopy swoich pracowników

Dofinansowanie urlopu staje się coraz częstszym benefitem pracowniczym – w Polsce oferuje go 39 proc. badanych firm. Taki benefit najczęściej proponują firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników – robi to 76 proc. z nich – podała firma Sodexo.

W poniedziałek firma Sodexo opublikowała wnioski z badania zrealizowanego przez PBS dla Sodexo Benefits and Rewards Services Polska, które dotyczyło benefitów pracowniczych świadczonych w Polsce. Z badania wynika, że 39 proc. wszystkich ankietowanych firm oferuje swoim pracownikom dofinansowanie wypoczynku, np. „w formie wczasów pod gruszą”. Rzadkością jest dodatkowy płatny urlop – jako benefit proponuje go zaledwie 5 proc. badanych. W mniejszych firmach trudniej o świadczenia związane z wypoczynkiem.

Dofinansowanie urlopów częściej proponują duże firmy – im mniejsza firma, tym mniejsze szanse na taki dodatek. Takie dofinansowanie jest dostępne w „nawet do 76 proc. w firmach zatrudniających ponad 500 osób”. „Dla porównania: w firmach liczących 20-49 pracowników odsetek wskazań wynosi 29 proc., a w przedsiębiorstwach zatrudniających 50-99 pracowników: 53 proc.” – wymienia Sodexo.

W firmach, w których przeważają pracownicy biurowi, dofinansowanie wypoczynku jest znacznie bardziej popularne niż w pozostałych organizacjach. „Na taką formę świadczenia wskazało 58 proc. firm, w których strukturach dominują tzw. białe kołnierzyki, podczas gdy w firmach z przewagą niebieskich kołnierzyków (pracowników fizycznych) wskazań było 25 proc.” – poinformowała firma Sodexo.

Sodexo odnotowało, że pracodawcy oprócz dofinansowania urlopów proponują również dodatkowy płatny urlop – jednak takie praktyki w Polsce są rzadko spotykane. „Długi, kilkumiesięczny urlop regeneracyjny, tzw. sabbatical, praktykowany jest za granicą i pracodawcy pokrywają koszty takiej przerwy w pracy. W Polsce dodatkowe płatne urlopy nie są często spotykane – z badania Sodexo wynika, że tylko 5 proc. wszystkich badanych firm oferuje taki rodzaj benefitu. Stosowanie tego rozwiązania najczęściej deklarują firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników (13 proc.)” – przekazano.

„Pracownicy potrzebują dzisiaj przede wszystkim praktycznych i elastycznych rozwiązań, które pomogą odciążyć domowy budżet. Świadczenia związane z wypoczynkiem i urlopami, podobnie jak benefity finansowe pozwalają w bardzo konkretny sposób realizować plany pracowników i wspierać ich dobrostan. To szczególnie ważne teraz, gdy tak wiele mówi się o stresie, przeciążeniu emocjonalnym, spadkach motywacji, wypaleniu zawodowym” – skomentowała cytowana w informacji prasowej Katarzyna Turska, dyrektorka HR w Sodexo Benefits and Rewards Services Polska.

Według danych Sodexo „blisko 89 proc. badanych organizacji proponuje swoim pracownikom podarunki z różnych okazji”, a „zdecydowana większość firm oferujących podarunki przyznaje je z okazji Świąt Bożego Narodzenia (94 proc.) oraz z okazji Świąt Wielkanocnych (54 proc.)”. „Połowa badanych firm ma dla swoich pracowników świadczenia z zakresu finansowania posiłków, a co dziesiąta organizacja dofinansowuje posiłki regularnie. Na dofinansowanie wydarzeń w ramach kultury i rekreacji mogą liczyć pracownicy co czwartej firmy. Kursy językowe i szkolenia oraz wyjazdy integracyjne oferowane są przez ok. jedną trzecią firm” – poinformowali specjaliści Sodexu.

„Średnio przyznawanych jest ok. pięć świadczeń. Obserwowana jest zależność: im większa firma, tym większa liczba dostępnych świadczeń. W przypadku firm liczących powyżej 500 pracowników pakiet sześciu i więcej świadczeń deklaruje aż 59 proc. badanych, podczas gdy w firmach zatrudniających 10-19 osób taka liczba świadczeń stanowi 37 proc. Tendencja do przyznawania większej ilości benefitów widoczna jest też bardziej w firmach, w których przeważają pracownicy biurowi” – wskazano w informacji.

Sodexo zwróciło uwagę na podejście pracodawców do benefitów – 26 proc. z nich uważa, że „benefity są bardziej elastycznym rozwiązaniem niż podwyżka”. „Jedna czwarta badanych odwołuje się do argumentu związanego z konkurencyjnością i twierdzi, że proponowanie świadczeń jest koniecznością w ich branży” – dodaje Sodexo.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut PBS na zlecenie Sodexo BRS Polska między grudniem 2021 r., a lutym 2022 r. na próbie 810 pracowników odpowiedzialnych w firmach za sprawy pracownicze. Badanie zrealizowane zostało techniką mix-mode: osobiście (CAPI) i telefonicznie (CATI).

Sodexo to firma założona w 1966 r., która specjalizuje się m.in. w rozwiązaniach podnoszących jakość życia. Spółka zatrudnia 412 tys. pracowników w 55 krajach i jest „19. największym pracodawcą na świecie”. Grupa Sodexo świadczy usługi dla nieruchomości (Sodexo On-site Services) oraz usługi motywacyjne (Sodexo Benefits and Rewards Services), obsługując każdego dnia ponad 100 milionów konsumentów.

Skomentuj