Badanie: 91 proc. pracodawców sektora centrów usług biznesowych planuje rekrutacje

W tym roku 91 proc. pracodawców z sektora nowoczesnych usług dla biznesu planuje prowadzić rekrutacje. To o 8 pkt. proc. mniej niż w roku ubiegłym – wynika z tegorocznego raportu płacowego Hays dla sektora usług biznesowych (BSS).

Dodano, że wyzwań związanych z pozyskaniem pracowników spodziewa się 80 proc. z sektora BSS, co jest wynikiem wyższym od ubiegłorocznego o 15 pkt. proc.

Jednym z działań, które mają umożliwić pozyskiwanie pracowników i ch zatrzymywanie są podwyżki. Podniesienie wynagrodzeń w roku 2023 znalazło się w planach 84 proc. firm z sektora BSS. Podwyżki najczęściej (62 proc. wskazań) będą jednak wynosić mniej niż 10 proc., co, według Hays, w realiach dwucyfrowej inflacji dla wielu pracowników będzie niesatysfakcjonujące.

Według Hays, w perspektywie inwestorów Polska jest lokalizacją coraz droższą, w której pozyskanie wykwalifikowanych pracowników stanowi wyzwanie z uwagi na wysoką konkurencję na rynku pracy. Pracodawcy z branży BSS, jako największą barierę w osiągnięciu celów strategicznych firmy wskazali rosnące koszty prowadzenia działalności (40 proc.), na co wpływ ma m.in. wzrost kosztów zatrudnienia oraz niedobór talentów (19 proc.).

Jak wynika z raportu, kandydaci w rosnącym stopniu poszukują firmy, która zapewni im rozwój i korzystne perspektywy zawodowe. Na liście priorytetów – obok atrakcyjnego wynagrodzenia – niezmiennie pojawia się praca zdalna oraz ogólna elastyczność. Specjaliści zwracają również uwagę na ciekawe projekty i wyzwania, dopasowany do potrzeb pakiet benefitów oraz rozpoznawalność i reputację firmy, m.in. profil jej działalności, branżę oraz strategię CSR (Corporate Social Responsibility – PAP).

W raporcie wskazano, że trudnością dla firm jest również rosnąca popularność w pełni zdalnych modeli pracy. Ułatwia to bowiem specjalistom podejmowanie zatrudnienia w krajach oferujących atrakcyjniejsze wynagrodzenia, a w konsekwencji ich odpływ z polskiego rynku pracy.

„Ostatni kwartał minionego roku pokazał, iż kandydaci dużo ostrożniej podchodzą do zmiany miejsca zatrudnienia. Wiele osób już na etapie wstępnych rozmów chce poznać wszelkie szczegóły oferty i nawet jeśli zdecydują się na udział w procesie rekrutacyjnym, to niejednokrotnie rezygnują na ostatnim jego etapie, już po otrzymaniu oferty zatrudnienia. Swoją decyzję o pozostaniu w obecnej organizacji zazwyczaj motywują potrzebą bezpieczeństwa oraz zobowiązaniami finansowymi” – powiedziała, cytowana w komunikacie, Client Manager w Hays Poland Aleksandra Krzywkowska.

Raport płacowy Hays dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu jest zestawieniem poziomów wynagrodzeń na 40 stanowiskach, uzupełnionym wnioskami i komentarzami ekspertów oraz wynikami badania na temat rynku pracy, które zostało przeprowadzone pod koniec 2022 r. 

Skomentuj