Badanie: 92 proc. prezesów z Polski spodziewa się wzrostu przychodów firm w ciągu trzech lat

92 proc. prezesów z Polski spodziewa się wzrostu przychodów swoich firm w ciągu najbliższych trzech lat, 80 proc. oczekuje wzrostu gospodarki, a 44 proc. zamierza dokonywać dużych przejęć – wynika z raportu KPMG 2022 CEO Outlook.

Zgodnie z badaniem KPMG, 86 proc. ankietowanych prezesów na świecie prognozuje recesję w ciągu najbliższych 12 miesięcy, w Polsce za­ś odsetek ten wyniósł 28 proc. 92 proc. ankietowanych z Polski spodziewa się wzrostu przychodów firmy, a 80 proc. oczekuje wzrostu gospodarki w ciągu trzech lat. Jak wskazano, obawy o globalną recesję są widoczne w zmniejszonej chęci na przejęcia w porównaniu z ubiegłym rokiem – 44 proc. osób zarządzających w Polsce planuje przejęcia o znaczącym wpływie na organizację.

W obliczu spowolnienia gospodarczego część globalnych firm skłania się do wstrzymywania zatrudnienia lub redukcji etatów – wynika z badania. 39 proc. zamroziło zatrudnienie, a 46 proc. rozważa jego zmniejszenie w ciągu najbliższych miesięcy. Zgodnie z raportem, mniej pesymistyczny obraz przedstawia się na polskim rynku, gdzie 20 proc. polskich prezesów zamroziło zatrudnienie, a 32 proc. rozważa taki ruch w najbliższych miesiącach.

„Warto jednak zaznaczyć, że w dłuższej perspektywie 79 proc. prezesów największych firm na świecie spodziewa się wzrostu zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech lat” – wskazano w raporcie KPMG. Zaznaczono, że w Polsce więcej niż trzech na czterech prezesów deklaruje zamiar zwiększania zatrudnienia, z czego 68 proc. przewiduje, że w najbliższych latach będą zwiększać zatrudnienie o maksymalnie 5 proc.

Wyniki badania pokazują, że około trzy czwarte prezesów ze świata i Polski uważa, iż zatrzymanie pracowników w obliczu inflacji będzie mieć istotny wpływ na firmę. 28 proc. wskazuje zestaw korzyści oferowanych pracownikom (EVP – employee value proposition) jako priorytet operacyjny w celu przyciągania i zatrzymania talentów.

84 proc. prezesów w Polsce i 70 proc. globalnie uważa – zgodnie z ankietą – że powinni szybciej przekierowywać środki w kierunku rozwoju cyfrowego. 76 proc. polskich dyrektorów generalnych deklaruje, że ich firmy kierują się agresywną strategią digitalizacji, przy czym 84 proc. respondentów jest zadowolona z obecnego stanu ucyfrowienia swoich organizacji i alokuje zasoby w innych obszarach. Jak wynika z raportu, firmy muszą nieustannie rozwijać swoje zdolności do obrony przed cyberatakami, niezależnie od postępu cyfryzacji.

„92 proc. liderów największych firm w Polsce zgodziło się ze stwierdzeniem, że bezpieczeństwo w ekosystemie ich partnerów biznesowych i w całym łańcuchu dostaw jest tak samo ważne, jak własne zabezpieczenia firmy” – stwierdził dr Grzegorz W. Cimochowski, partner i szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce, cytowany w informacji. „(…) 88 proc. ankietowanych w Polsce uważa, że solidna strategia cyberbezpieczeństwa jest kluczowa dla zdobycia zaufania interesariuszy” – dodał.

Zgodnie z raportem, w ciągu roku dwukrotnie wzrosła liczba prezesów z Polski (z 24 proc. w 2021 roku do 48 proc. w 2022 roku), którzy widzą przełożenie działań ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny – przyp. PAP) na lepsze wyniki finansowe. 76 proc. respondentów uważa, że wyzwania takie jak nierówność dochodów i zmiany klimatyczne są zagrożeniem dla wzrostu i wartości ich organizacji, a 68 proc. uznaje, że realizacja ESG istotnie wpłynie na firmę w perspektywie trzech lat.

„Dla prezesów największych firm minimum określone prawem jest niewystarczające – dostrzegają oni konieczność bardziej ambitnego podejścia do kwestii ESG”– przekazała Iwona Galbierz-Sztrauch, lider ESG w KPMG w Polsce.

Raport KPMG 2022 CEO Outlook zawiera pogłębioną, trzyletnią prognozę dyrektorów generalnych największych organizacji na temat przedsiębiorstw i wzrostu gospodarczego. Polską wersję badania przeprowadzono wśród 25 prezesów z Polski i zestawiono z odpowiedziami z Australii, Chin, Francji, Hiszpanii, Indii, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Wielkiej Brytania i Włoch.

Skomentuj