Badanie: najwięcej zadłużonych firm znajduje się na Śląsku

W województwie śląskim prawie 11,5 proc. firm jest zadłużona. Z kolei najmniejszy odsetek zadłużonych przedsiębiorstw przypada na Podkarpaciu. Z najwyższymi kwotami zalegają firmy mazowieckie – ich przeciętny dług to ponad 37 tys. zł – wynika z przekazanego PAP badania Rzetelnej Firmy i KRD.

W celu obiektywnej weryfikacji rzetelności firm w poszczególnych województwach, eksperci Krajowego Rejestru Długów i Rzetelnej Firmy wzięli pod uwagę: zadłużenie w KRD w przeliczeniu na 1000 firm działających w danym regionie, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika oraz odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających tu firm. „Im mniejsze zaległości, tym więcej punktów i wyższa pozycja danego regionu w rankingu. Po zsumowaniu wszystkich kategorii, uzyskano wskaźnik, który pokazuje poziom rzetelności polskich przedsiębiorców.

W zestawieniu najlepiej zaprezentowały się województwa podlaskie (42 pkt.) i podkarpackie (40 pkt.). Trzecie miejsce na podium zajęło województwo lubelskie (35 pkt.). Najgorzej zaś wypadł Śląsk, który we wszystkich kategoriach znajdował się wśród trzech najniżej ocenianych regionów. Przedsiębiorcy z tej części Polski uzyskali łącznie zaledwie 5 pkt. Na przedostatnim miejscu znalazły się firmy z województwa mazowieckiego (7 pkt.), a niechlubne podium zamknęły województwa kujawsko-pomorskie oraz pomorskie (po 13 pkt.) – podano w badaniu Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długu.

Pod względem najwyższej kwoty do oddania najgorzej wypadło województwo mazowieckie z długiem opiewającym na ponad 2 mld zł. W dalszej kolejności znalazły się firmy ze Śląska (1,2 mld zł) i Wielkopolski (925 mln zł). Najmniejsze łączne zadłużenie posiadają firmy z Podlasia (153 tys.), Opolszczyzny (159 tys.) i województwa świętokrzyskiego (177 tys.).

Przeciętnie najwięcej do zwrotu mają firmy mazowieckie (nieco ponad 37 tys. zł), następnie z przedsiębiorstwa z Małopolski (35 tys. zł) i Śląsk (34,7 tys.). Najmniejsze średnie zadłużenie przypadło województwu zachodniopomorskiemu (28,2 tys. zł), lubuskiemu (29,5 tys. zł) i dolnośląskiego (29,6 tys. zł). „Niestety dla przedsiębiorców z tego ostatniego, była to jedyna kategoria, w której zaprezentowali się tak dobrze” – zauważyli autorzy.

Cytowany w informacji prasowej ekspert Rzetelnej Firmy Andrzej Kulik podkreślił konieczność oceny przedsiębiorców z uwzględnieniem kilku wskaźników, co zobrazował przykład Dolnego Śląska. „Firmy z tego regionu wypadły bowiem bardzo dobrze w zestawieniu uwzględniającym średnie zadłużenie w bazie KRD, a równocześnie miały drugi najgorszy wynik w statystyce pokazującej odsetek zadłużonych. Kolejnym dowodem jest województwo małopolskie, gdzie sytuacja była odwrotna: bardzo wysokie średnie zadłużenie szło w parze z korzystnym współczynnikiem wszystkich firm zalegających ze spłatą zobowiązań w województwie” – wskazał Kulik.

„Średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika to jednak nie wszystko” – zaznaczyła Rzetelna Firma. Eksperci porównali odsetek notowanych w KRD dłużników ze wszystkich województw: im niższy poziom tego wskaźnika, tym wyższe miejsce w rankingu rzetelności. „Najlepiej pod tym względem wyglądają firmy z Podkarpacia. Tylko niespełna 7 proc. z nich figuruje w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. Dobrze wypadli także przedsiębiorcy z Małopolski i Podlasia, gdzie odsetek zadłużonych to niewiele ponad 7 proc. wszystkich firm” – wymienia Rzetelna Firma. Z najwyższym odsetkiem zadłużonych firm borykają się województwa Śląskie (11,43 proc.), Dolnośląskie (11,08 proc.) i Kujawsko-Pomorskie (10,97 proc.).

Autorzy zestawienia podzielili też łączny dług w konkretnym województwie na 1000 działających tam firm. Pod tym względem najlepiej prezentuje się województwo podlaskie (niespełna 2,2 mln zł). Na drugim miejscu znalazły się firmy z Podkarpacia (ponad 2,2 mln zł), a ostatnie miejsce na podium przypadło województwu małopolskiemu (prawie 2,5 mln zł) – wymienili. Jak wskazali, najgorzej wypadły firmy ze Śląska (blisko 4 mln zł), Mazowsza (ponad 3,9 mln zł) oraz województw: kujawsko-pomorskiego i pomorskiego, w których zadłużenie na 1000 firm wyniosło ponad 3,6 mln zł.

Rzetelna Firma to program zrzeszający 40 tys. przedsiębiorstw. Celem programu jest promocja uczciwości w biznesie i budowa wizerunku firm, jako wiarygodnych i wypłacalnych. Członkowie programu otrzymują Certyfikat Rzetelności, który potwierdza brak niespłaconych zobowiązań notowanych w Krajowym Rejestrze Długów BIG SA.

Krajowy Rejestr Długów to platforma wymiany informacji gospodarczej, która zbiera i udostępnia dane na temat sytuacji finansowej konsumentów oraz firm.

Skomentuj