Badanie: nowej pracy aktywnie szuka 36 proc. Polaków

36 proc. Polaków aktywnie poszukuje nowej pracy, najważniejszą motywacją są wyższe zarobki – wynika z opublikowanego we wtorek badania Pracuj.pl. 83 proc. ankietowanych jest otwartych na otrzymanie nowej propozycji zatrudnienia.

22 proc. pracowników deklaruje, że zmienili miejsce zatrudnienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W okresie dwóch lat pandemii (marzec 2020 – marzec 2022) pracodawcę zmienił co trzeci respondent. Ponad połowa (57 proc.) pracuje w tym samym miejscu pracy co najmniej 3 lata, w tym 26 proc. ponad dekadę.

Jak podkreślono, aktywność kandydatów na rynku pracy maleje wraz z wiekiem, rośnie natomiast znaczenie stabilizacji i pracy w dobrze poznanym środowisku. Wśród badanych Polaków w wieku 45-65 lat, 43 proc. pracuje dla obecnego pracodawcy ponad 10 lat. Dla porównania, podobny staż w obecnej pracy ma 29 proc. osób w wieku 35-44 lat i 4 proc. z generacji Y (25-34).

W okresie dwóch lat od ogłoszenia stanu epidemii w Polsce największą mobilnością zawodową charakteryzowali się najmłodsi respondenci. Zmianę pracy w tym czasie deklaruje 77 proc. przedstawicieli generacji Z (18-24 lata) i 43 proc. badanych z generacji Y (25-34 lata). Większą stabilizacją w tym czasie wykazywali się Polacy ze starszych grup wiekowych. Pracę w ciągu dwóch lat zmieniło 27 proc. osób w wieku 35-44 lat i 18 proc. mających co najmniej 45 lat.

Aktywne poszukiwanie nowego pracodawcy deklaruje 36 proc. ankietowanych, o 5 pkt proc. więcej niż w październiku 2021 r. Największą aktywnością rekrutacyjną charakteryzują się wchodzący na rynek pracy (18-24 lat), wśród których 51 proc. proaktywnie szuka nowego miejsca zatrudnienia. Stosunkowo duża aktywność utrzymuje się wśród osób w wieku 25-34 lat (40 proc.) i 35-44 (41 proc.), a spada w grupie osób na dojrzałym etapie kariery (26 proc. w wieku 45-65 lat).

83 proc. badanych deklaruje, że są gotowi na otrzymanie oferty nowej, atrakcyjnej pracy. Najczęściej są na to otwarci pracownicy z kilku- lub kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Deklaruje to 89 proc. osób w wieku 25-34 lat oraz 88 proc. w wieku 35-44. Nieco rzadziej gotowe na taką zmianę są osoby wchodzące na rynek pracy (84 proc. w grupie 18-24). Najmniej otwarci są pracownicy powyżej 45 lat (76 proc.).

Najważniejszą motywacją do poszukiwania nowej pracy pozostają wyższe zarobki. Wskazuje na to 65 proc. osób aktywnie szukających pracy. Na drugim miejscu znalazły się ex aequo brak możliwości awansu i poczucie niedocenienia (po 23 proc.) – czyli czynniki łączące tzw. twarde i miękkie aspekty zatrudnienia. 18 proc. jako motywację wskazuje chęć zmiany branży lub zawodu. Symbolem pandemicznych zmian są natomiast kwestie związane z chęcią zmiany pracy przez uciążliwe dojazdy (12 proc.) i brak możliwości pracy zdalnej (9 proc.).

W raporcie zauważono, że odpowiednie zarobki są też argumentem za pozostaniem w obecnym miejscu zatrudnienia (przyznało tak 41 proc. respondentów, przy czym częściej twierdzili tak mężczyźni – 47 proc. niż kobiety – 35 proc.). O pozostawaniu w obecnej pracy decyduje też często wygoda i relacje z ludźmi. Co trzeci respondent wskazuje, że do pozostania u obecnego pracodawcy przekonuje go odpowiednia lokalizacja firmy i dobra atmosfera, niewiele mniej ceni dobry kontakt z szefem (28 proc.). Dopiero na dalszych miejscach znalazło się poczucie bycia docenionym (24 proc.) i możliwość rozwoju i awansu (16 proc.).

Jak zaznaczono, wysoka aktywność rekrutacyjna widoczna jest także wśród pracodawców. W I kw. br. na Pracuj.pl zamieszczono ponad 310 tys. ofert pracy. W kwietniu br. w serwisie ukazało się ponad 95 tys. ogłoszeń, o 31 proc. więcej w stosunku do kwietnia 2021 r.

Badanie przeprowadzono w marcu br. na grupie 1796 osób posiadających pracę.

Skomentuj