Badanie: ok. 20 proc. uważa, że polskim menadżerom brak kompetencji do zarządzania na odległość

Jeden na czterech polskich pracowników uważa, że ich menadżer nie ma kompetencji do zarządzania zespołem na odległość i hybrydowo – wynika z najnowszych badań. 21 proc. badanych wskazało, że relacja z przełożonym uległa pogorszeniu w okresie pełnej lub częściowej pracy zdalnej – dodano.

„1 na 4 polskich pracowników twierdzi, że ich manager nie ma kompetencji do zarządzania zespołem na odległość i hybrydowo” – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez GoodHabitz wraz z agencją badawczą Markteffect.

Pracownicy ocenili ostatnie dwa lata pracy zdalnej oraz swoich liderów. Jak pokazują badania, 44 proc. pracowników czuje, że praca zdalna nie miała wpływu na relację, jaką mają ze swoimi menedżerami. Z kolei jedna trzecia pracowników uważa, że wyzwania związane z pracą na odległość pomogły im zacieśnić relację z szefem lub ją poprawić.

Z kolei więcej niż co czwarty pracownik w Polsce (26 proc.) był zaniepokojonych stanem swojej relacji z przełożonym, a 21 proc. badanych wskazało, że uległa ona pogorszeniu lub znacznemu pogorszeniu (5 proc.) w okresie pełnej lub częściowej pracy zdalnej.

„Wyniki naszych badań pokazują jednoznacznie, że polscy menedżerowie mają wiele do nadrobienia w zakresie skutecznego zarządzania zespołami w sposób hybrydowy. Wymagania związane z takim trybem pracy wyraźnie pokazały, że dzisiejsi liderzy muszą rozwinąć pełne zaufania relacje poprzez otwartą komunikację, zbudować poczucie wspólnoty w swoim zespole, zadbać o emocje pracowników” – powiedział cytowany w informacji prasowej Daniel Idźkowski z GoodHabitz, europejskiej platformy oferującej szkolenia online.

Jak dodano, na braki w umiejętnym zarządzaniu hybrydowym wskazują również statystyki, z których wynika, że połowa pracowników nie otrzymuje wystarczającego wsparcia od swoich przełożonych podczas pracy zdalnej. Tyle samo osób wskazało, że ich menedżer nie wie, jak ich zmotywować w przypadku pracy na odległość. Ponadto połowa pracowników zgodziła się ze stwierdzeniem, że ich menedżerom udało się zbudować ducha zespołu w sytuacji, gdy oni sami pracowali częściowo zdalnie.

Z badania wynika, że 36 proc. pracowników w Polsce uważa, iż ich przełożeni mają odpowiednie umiejętności i możliwości, by zaprowadzić ich i cały zespół ku lepszym czasom; 40 proc. nie ma co do tego pewności. Z kolei 23 proc. zatrudnionych martwi fakt, że ich menedżerom brakuje odpowiednich kompetencji, aby dobrze zarządzać zespołem, który w coraz większym stopniu pracuje zdalnie.

Wraz z agencją badawczą Markteffect, firma GoodHabitz zapytała 1045 pracownikówz Polski i 13 615 pracowników z dwunastu innych europejskich krajów o doświadczenia związane z zarządzaniem zespołem przez ich przełożonych podczas pracy zdalnej. Pracownicy, którzy wypełnili kwestionariusz, mieli pomiędzy 25 a 55 lat i pracowali na różnych stanowiskach, w różnych branżach i w firmach o różnej wielkości.

Skomentuj