Badanie: Polacy pracowali w 2021 r. średnio 43,3 godziny tygodniowo

Polacy pracowali w 2021 r. średnio 43,3 godziny. tygodniowo – wynika z badania w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego 2022/2021. Dodano, że zmniejszył się odsetek pracujących w szarej strefie.

„Raport z badania ludności w wieku 18-69 lat”, zrealizowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Uniwersytet Jagielloński w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) 2022/2021.

Jak podano, w 2021 r. Polacy przepracowali średnio około 43,3 godziny tygodniowo. „Najwyższą aktywnością zawodową wykazały się osoby z wyższym wykształceniem, czerpiące tym samym największą satysfakcję z pracy” – wskazano w środowej informacji PARP.

Wyjaśniono, że osoby z wykształceniem podstawowym pracują najwięcej – 46 godzin tygodniowo. Dodano, że mężczyźni spędzali w pracy o 6 godzin więcej niż kobiety. „Wyższe wykształcenie wiązało się z krótszą pracą (ok. 42 godz. względem ok. 44 godz.)” – poinformowano.

Wskazano, że wskaźnik zatrudnienia wśród osób w wieku 18-69 lat wyniósł w zeszłym roku 67 proc. „Oznacza to spadek względem roku 2019 i tym samym powrót do poziomu z 2017 r.” – wyjaśniono. Dodano, że blisko połowa osób z tej grupy wiekowej była zatrudniona na umowę o pracę, a kontrakt na czas nieokreślony miało w tym gronie ponad 80 proc. pracowników.

Z kolei co piąty badany prowadził działalność gospodarczą – 41 proc. firm działało w branży rolniczej. „Podobnie, jak w minionych latach wśród głównych utrudnień, jakie wskazywały w 2021 r. osoby prowadzące działalność gospodarczą, znajdowały się trzy problemy: uciążliwe przepisy prawne, obciążenia podatkowe oraz silna konkurencja” – podano.

Zwrócono uwagę, że aktywność w szarej strefie spadła w porównaniu z 2017 r. i 2019 r. z ok. 6 proc. do ok. 4 proc. „Wśród zatrudnionych formalnie zmniejszył się (z 6 proc. do 3 proc.) odsetek przyznających, że część wynagrodzenia odbierają +pod stołem+” – dodano.

Jak wynika z badania wśród Polaków rośnie zadowolenie z własnych kompetencji. „Kompetencje najwyżej oceniane to: praca w grupie, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, samodzielna organizacja pracy, bycie komunikatywnym i jasne przekazywanie myśli, gotowość do brania na siebie odpowiedzialności za wykonanie zadań, biegłe posługiwanie się językiem polskim oraz wykonywanie prostych obliczeń matematycznych” – wyliczono.

Z badania wynika też, że ankietowani mają więcej czasu dla bliskich. Odsetek osób „niezgłaszających problemu z brakiem czasu dla rodziny” wyniósł 58 proc. „To lepsze wyniki niż te odnotowane w edycji z 2019 r. (55 proc.) oraz w edycji z 2017 r. (53 proc.)” – dodano.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że młodzi są w większości zadowoleni z wybranego kierunku kształcenia – 70 proc. deklaruje, że mając możliwość ponownego podjęcia decyzji, dokonałyby takiego samego wyboru. „Na przestrzeni ostatnich lat systematycznie poprawia się ocena zgodności wykonywanej pracy z kierunkiem edukacji: w 2017 r. odsetek zadowolonych z tego aspektu wynosił 52 proc., w 2019 – 55,1 proc., a w 2021 – 58,2 proc.” – poinformowano. Podobną tendencję, jak dodano, zauważono w przypadku oceny przydatności w pracy wiedzy i umiejętności wyniesionych ze szkół (2017 r. – 62 proc. badanych, 2019 r. – 64 proc., 2021 r. – 68 proc.).

Stwierdzono, że zarówno w 2019 r., jak i w 2021 r. wzrosło zadowolenie z przydatności wiedzy i umiejętności wyniesionych ze szkół w grupie najmłodszych osób z wyższym wykształceniem. „Łączyć to należy ze wzrostem odsetka absolwentów uczelni, którzy pracują zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami” – wyjaśniono Grupą najbardziej niezadowoloną z tego aspektu są osoby po 55. roku życia, z niższym wykształceniem.

Bilans Kapitału Ludzkiego to europejski projekt badawczy w zakresie kompetencji, zatrudnienia i rynku pracy. Realizują go od 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet Jagielloński. Najnowszy raport zrealizowano od 24 września 2021 do 9 kwietnia 2022 w ramach procedury mixed mode używając technik CAPI, CATI i CAWI. Badano osoby w wieku 18-69 lat. 

Skomentuj