Badanie: prawie 2/3 pracowników IT pracuje w systemach elastycznych

Specjaliści IT mają najczęściej stałe godziny pracy w tygodniu, ale prawie 2/3 badanych pracowników IT pracuje w systemach elastycznych. W tej grupie badanych występuje największa różnorodność systemów pracy – wynika z opracowania Kodilla.com.

Jak wynika z danych przygotowanych przez Kodilla.com i Randstad Polska, branżą, która jest najbardziej otwarta na zmianę pracy ze względu na dotychczasowy system pracy jest edukacja. 50 proc. ankietowanych zmieniłoby miejsce pracy lub branżę, jeśli w nowym miejscu zaoferowano by im nowy system pracy. Jak wskazano, nauczyciele to grupa zawodowa, która najczęściej zgłasza chęć przekwalifikowania. Drugim sektorem – według badania – w którym pracownicy najczęściej zmieniają pracę z powodu systemu jest administracja publiczna (44 proc. ankietowanych.).

Największą swobodę w wyborze systemu pracy mają specjaliści IT – wynika z raportu. Jak wskazano, pomijając sektor publiczny, pracownicy z działu IT najczęściej zmieniają pracę ze względu na formę zatrudnienia i system pracy (43 proc. ankietowanych pracowników). U nowego pracodawcy poszukują lepszych możliwości rozwoju (71 proc. wobec 47 proc. dla ogółu badanych) oraz wyższego wynagrodzenia (64 proc. wobec 48 proc.)

„Specjaliści IT mają na rynku pracy największą swobodę w wyborze systemów pracy. Bardzo często stawiają na elastyczne rozwiązania, dopasowane do ich potrzeb, ale też niekolidujące z czasem prywatnym i realizacją życiowych pasji” – stwierdził Mateusz Żydek, ekspert rynku pracy w Randstad Polska.

Zwrócił uwagę, że specjaliści IT mają najczęściej stałe godziny pracy w tygodniu, ale „prawie 2/3 badanych pracowników IT pracuje w systemach elastycznych”. Zgodnie z raportem, w tej grupie badanych występuje największa różnorodność systemów pracy. Jak jednak dodano, chociaż „wydawać by się mogło, że elastycznemu podejściu do pracy w branży IT najbardziej sprzyja zatrudnienie na umowę B2B”, to „udział ofert, w których pracodawcy oferowali B2B jako jedyną możliwą formę współpracy, spadł z 52,6 proc. do 45,5 proc. rdr”. Odsetek ofert posiadających jedynie umowę o pracę spadł z 20,31 proc. do 19,94 proc., ale odsetek pracodawców proponujących B2B lub umowę o pracę wzrósł z 26,26 proc. do 33,62 proc. według danych Just Join IT z listopada 2022 – wskazano w badaniu.

„Do przyjęcia trybu zmianowego najczęściej specjalistów IT zachęciłyby: wyższy poziom wynagrodzenia przy zachowaniu tej samej liczby godzin, co w dotychczasowym systemie pracy (52 proc. wskazań), dodatkowe comiesięczne premie (38 proc.), możliwość wyboru dni i godzin pracy (36 proc.) lub mniejsza liczba godzin pracy w skali miesiąca (31 proc.)” – stwierdzono.

Badanie Randstad Polska przeprowadzono w trzecim kwartale 2022 r. na grupie 1000 osób (osoby aktywne zawodowo w wieku 18-64 lata, grupa reprezentatywna pod względem struktury demograficznej polskich pracowników) i zostały opracowane przed Kodilla.com.

Skomentuj