Badanie: przez wojnę w Ukrainie 71 proc. Polaków nie zdecydowałoby się na zmianę pracy

Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie 71 proc. Polaków nie zdecydowałoby się aktualnie na zmianę pracy – wynika z badania sondażowego przekazanego PAP. Na zmianę zatrudnienia odważyłaby się nieco ponad jedna czwarta.

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Nationale-Nederlanden, 84 proc. Polaków jest zdania, że wojna w Ukrainie wpłynie na zatrudnienie na krajowym rynku pracy.

Według 53 proc. zatrudnionych wojna w Ukrainie i związana z nią niepewność, wpłyną na ten obszar w znacznym stopniu. Niewielkich zmian w tym zakresie spodziewa się jedna trzecia pracowników, z kolei co dziesiąty uważa, że obecne okoliczności nie będą miały w ogóle przełożenia – podano.

Z badania wynika również, że ze względu na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie aż 71 proc. Polaków nie zdecydowałoby się aktualnie na zmianę pracy. W obliczu tak dużej niepewności, tylko nieco ponad jedna czwarta odważyłaby się teraz na zmianę pracy.

„Tocząca się za wschodnią granicą wojna to sytuacja, która również wśród Polaków budzi obawy o bezpieczeństwo – nie tylko osobiste, ale także to finansowe. Wielu z nas zaczęło zastanawiać się, jak może zabezpieczyć się na wypadek nieprzewidzianych okoliczności. Utrzymanie miejsca pracy, a co za tym idzie stałego źródła dochodu, wydaje się więc pierwszym działaniem w tym zakresie” – wskazała Anna Kwiatkowska z Nationale-Nederlanden.

Jak oceniła, zrozumiałe jest, że aż tak wysoki odsetek respondentów deklaruje, że nie szukałoby dziś zatrudnienia w innej firmie.

Zwróciła uwagę, że nie oznacza to jednak, iż Polacy są niechętni do podejmowania nowych wyzwań, bowiem w ankiecie z końca ubiegłego 63 proc. wskazało, że ludzie częściej niż jeszcze 5 lat temu decydują się na zmianę pracy.

Według autorów badania czynniki wpływające na to, że częściej zmienia się pracę są bardzo zróżnicowane, choć nie powinny budzić większych zaskoczeń – motywacją do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia jest przede wszystkim ciągła potrzeba zwiększania zarobków. „W obliczu rosnącej inflacji czy drożejących chociażby kredytów hipotecznych na taką odpowiedź wskazało już 62 proc. ankietowanych” – podano.

Jak wskazano, kolejnym aspektem, który skłoniłoby blisko 40 proc. Polaków do podjęcia nowych wyzwań zawodowych, jest nieustanna potrzeba rozwoju. Jedna trzecia zdecydowałaby się na nowe miejsce, gdyby oferowało ono lepsze świadczenia pozapłacowe.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 11-12 marca 2022 r. W ramach badania ilościowego zrealizowano wywiady przy użyciu techniki CATI, na reprezentatywnej grupie 1100 dorosłych Polaków.

Skomentuj