Badanie: w 2022 r. zakończono 348 transakcji na rynku fuzji i przejęć firm – najwięcej od 2010 r.

W 2022 r. zakończono 348 transakcji na rynku fuzji i przejęć firm, co jest najwyższą zrealizowaną liczbą transakcji od 2010 r. Oznacza to wzrost o ok. 18 proc w ujęciu rocznym – wynika z raportu „Rynek fuzji i przejęć w Polsce” firmy Grant Thornton.

Jak wynika z raportu „Rynek fuzji i przejęć w Polsce” firmy Grant Thornton, w 2022 r. dokonano 348 fuzji i przejęć firm, co jest najwyższą zrealizowaną liczbą transakcji od 2010 r. Oznacza to wzrost o ok. 18 proc. w ujęciu rocznym – wskazano. Jak poinformowano, w 2021 r. liczba transakcji M&A (fuzje i przejęcia przedsiębiorstw – PAP) wyniosła 295, w 2020 r. odbyło się ich 205, a w 2019 r. – 238.

„Warto wspomnieć, że średnia liczba transakcji na rynku fuzji i przejęć w Polsce w latach 2017-2022 wynosi 256, co w przeliczeniu na dni robocze oznacza jedną zrealizowaną transakcję dziennie. Nasz rynek jest bardzo aktywny, a częstotliwość transakcji jest jedną z najwyższych w Europie” – stwierdzono w badaniu.

Według danych Grant Thornton, blisko 75 proc. transakcji realizują inwestorzy branżowi, czyli odbywają się one między podmiotami działającymi na tym samym rynku lub w branży pokrewnej, ok. 20 proc. dokonują inwestorzy finansowi, a za pozostałe 5 proc. odpowiadają inwestorzy indywidualni lub wykupy menadżerskie. Jak zaznaczono, struktura inwestorów na rynku fuzji i przejęć w Polsce pozostała niezależna od badanego roku kalendarzowego oraz sytuacji rynkowej.

Dodano, że największym zainteresowaniem inwestorów na poziomie 73 transakcji w 2022 r., cieszy się branża TMT (technologie, media, telekomunikacja). Jak przekazano, na drugim miejscu znajduje się sektor produktów konsumenckich (26 transakcji), na trzecim zaś przemysł (25 transakcji). Zwrócono jednak uwagę, że w 2022 roku w branży produktów konsumenckich dokonano najmniej transakcji od 2010 r. Poinformowano, iż „przed +erą TMT+, to właśnie branża produktów konsumenckich była najbardziej atrakcyjna transakcyjnie”.

Jednocześnie zaznaczono, że mimo popularności TMT, należącego do branż nowoczesnych, za 76 proc. transakcji odpowiadały transakcje firm z branży tradycyjnej, do której zaliczają się m.in. sektor przemysłowy, energetyczny, produktów konsumenckich czy medycyny i biotechnologii.

Zgodnie z analizą fuzji i przejęć przeprowadzonych w latach 2017-2022, statystyczna przejmowana spółka generuje ok. 89,6 mln zł przychodu i 9,9 mln zł EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji/miara rentowności przedsiębiorstwa – PAP). Oznacza to – według raportu – że najchętniej przejmowane są spółki, które kwalifikują się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Badanie opisane w raporcie zostało przeprowadzone na podstawie danych z lat 2010-2022 dostępnych w portalach Mergermarket, Capital IQ czy EMIS. Podział transakcji na lata został ustalony w oparciu o datę ogłoszenia o transakcji. Podział inwestorów na branżowych, finansowych i innych został dokonany przez autorów raportu. 

 

Skomentuj