Badanie: w grudniu o 5 proc. więcej ofert pracy niż przed rokiem

W grudniu pracodawcy opublikowali w sieci ok. 247,5 tys. nowych ofert pracy, o 5 proc. więcej niż przed rokiem – wynika z danych firmy Element dla Grant Thornton. Według autorów opracowania może to świadczyć o tym, że rynek pracy pozostaje silny, a scenariusz mocnego hamowania oddala się.

Jak podkreślono, wzrost liczby ofert pracy ostatni raz był notowany w kwietniu 2022 roku, natomiast przez kolejne siedem miesięcy liczba wakatów kurczyła się o 3-8 proc. rok do roku.

„Biorąc pod uwagę aktualne warunki makroekonomiczne w Polsce, grudniowy wynik może napawać optymizmem. Mimo silnie rosnących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw (energii, transportu i pracy), pracodawcy w Polsce nie tylko nie redukują liczby procesów rekrutacyjnych, ale wręcz je zwiększają w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, a trzeba mieć świadomość, że rok 2021 był pod względem sytuacji na rynku pracy wyjątkowo udany” – wskazano w opracowaniu.

Dodano, że trudno przesądzać, czy grudniowe dane były przełamaniem spadkowego trendu i wzrost utrzyma się również na początku 2023 roku, czy też był to tylko jednorazowy skok i wkrótce powrócą spadki.

Jak wskazano, w grudniu wyraźnie obniżyła się natomiast liczba aktywnych ogłoszeń o pracę, czyli opublikowanych wcześniej, ale wciąż aktualnych. Na koniec grudnia było ich 466 tys., czyli o 48 tys. mniej niż w listopadzie.

„Z jednej strony comiesięczne spadki mogą niepokoić, bo pokazują, że chłonność polskiego rynku pracy się kurczy. Z drugiej strony ogłoszeń tych jest wciąż bardzo dużo jak na skalę polskiej gospodarki. Niemal pół miliona wakatów oznacza, że w Polsce nadal brakuje specjalistów w wielu branżach (…) mimo napływu uchodźców z Ukrainy” – zaznaczono.

W grudniu największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano w finansach – popyt na księgowych i analityków finansowych wzrósł o 76 proc. rdr. Wyższa była również liczba ogłoszeń wśród zawodów związanych z branżą IT (wzrost o 28 proc. rdr). Wśród zawodów w branży HR oraz w branży medycznej zanotowano wzrost o 4 proc. w stosunku do zeszłego roku. W przypadku zawodów fizycznych od kilku miesięcy zaobserwowano bardzo duże spadki (-33 proc. w grudniu).

Analizie poddano też zawartość ofert. W grudniu na jedno ogłoszenie o pracę przypadało średnio 6,3 zachęt, o 0,1 więcej niż w listopadzie. W raporcie zauważono, że atrakcyjność ofert jest większa niż w trakcie pandemii, jednak trend ograniczania benefitów wydaje się dość wyraźny.

W grudniu najczęściej oferowaną zachętą były szkolenia obecne w 79 proc. badanych ofert (wzrost z 76 proc. w listopadzie). Drugimi najczęściej pojawiającymi się benefitami były pakiety medyczne, a na trzecim miejscu znalazły się karty sportowe. Rzadziej niż przed miesiącem pojawiała się w ogłoszeniach obietnica wysokiego wynagrodzenia – w grudniu ta zachęta była obecna w 47 proc. ofert, podczas gdy w listopadzie w 55 proc.

Oczekiwania pracodawców utrzymały się w grudniu na tym samym poziomie co w listopadzie – na jedną ofertę pracy przypadało około 5,3 wymagań. Najczęściej wymagano odpowiedniego doświadczenia (84 proc. ogłoszeń wobec 81 proc. w listopadzie) oraz wykształcenia (51 proc., wzrost z 47 proc. w poprzednim miesiącu). Trzecim najczęstszym wymaganiem była dyspozycyjność (42 proc. wobec 40 proc. w listopadzie). Znajomości języka obcego wymagało w grudniu 34 proc. pracodawców (spadek z 37 proc. miesiąc wcześniej).

Skomentuj