Bezpieczeństwo przede wszystkim – bardziej niż kiedykolwiek

Tematy bezpieczeństwa i zdrowia w pracy coraz częściej znajdują się w centrum zainteresowania społeczeństwa i polityków. Potwierdzają to międzynarodowe targi A+A, które odbyły się w Düsseldorfie w dniach 26–29 października 2021 r. Przybyło na nie 1204 wystawców z 56 krajów i ponad 25 tys. zwiedzających. W tym roku targi A+A – wraz z Międzynarodowym Kongresem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – po raz kolejny pokazały, jak rośnie znaczenie ochrony zdrowia w miejscu pracy.

fot. Messe Düsseldorf/ctillmann

Bardziej niż kiedykolwiek skupiamy się na zdrowiu ludzi. Motto A+A „Liczy się człowiek” zyskuje na znaczeniu. Tematy pandemii i higieny odegrały główną rolę na A+A 2021, oprócz bieżących wydarzeń związanych z innowacyjnym sprzętem ochronnym. Megatrendy, takie jak cyfryzacja i zrównoważony rozwój, również znalazły się w centrum zainteresowania tegorocznych targów.

Wystawcy byli bardzo zadowoleni z przebiegu A+A 2021; 94% z nich potwierdziło swoją obecność na A+A 2023. Ponad 25 tys. gości z Niemiec i innych krajów europejskich odwiedziło targi oraz 37. Międzynarodowy Kongres Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Zapoznali się z najnowszymi trendami w obszarach bezpieczeństwa i higieny pracy, promocji zdrowia w miejscu pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem w firmie. Znacznie ponad 90% stwierdziło, że osiągnęło swoje cele związane z wizytą na targach i wystawiło bardzo dobrą ogólną ocenę.

– Bardzo się cieszymy, że mogliśmy zorganizować targi – platformę do osobistej wymiany doświadczeń i prezentacji produktów „na żywo”. Jesteśmy zadowoleni z wyników targów i bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim nas obdarzyliście. Cieszymy się z pomyślnego przebiegu A+A i związanego z nim pozytywnego sygnału dla wszystkich branż, które są reprezentowane na naszych targach w Düsseldorfie” – podsumowuje Erhard Wienkamp, dyrektor zarządzający Messe Düsseldorf GmbH, organizatora A+A.

Kongres A+A został zorganizowany przez Federalne Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Basi), a w tym roku niektóre jego części były transmitowane on-line. Dr Christian Felten, dyrektor zarządzający Basi, dobrze ocenia hybrydową ofertę kongresową: „Cieszymy się, że mogliśmy powitać aż około półtora tysiąca gości i prelegentów na kongresie. Jest to potwierdzenie wysokiej jakości wykładów i potrzeby spotkania, wymiany poglądów i doświadczeń. W kontekście obecnej pandemii skupiliśmy się na kluczowych kwestiach zdrowia i bezpieczeństwa. Ważne były klasyczne obszary, takie jak narażenie na rakotwórcze substancje niebezpieczne lub zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego spowodowane pracą. Natomiast w centrum zainteresowania opinii publicznej znalazły się takie tematy, jak bezpieczna i zdrowa praca w międzynarodowych łańcuchach dostaw, praca mobilna oraz problemy spowodowane cyfryzacją w miejscu pracy, na przykład stres psychiczny w domowym biurze. W tym kontekście na kongresie przedstawiono pomocne rozwiązania. Dzięki możliwościom cyfrowym, na kongresie zabierali również głos on-line specjaliści z całego świata. Zaprezentowali swoje naukowe osiągnięcia na temat bezpieczeństwa i higieny pracy i omówili je z obecnymi.”

Zwiedzający targi w strefie start-upów mogli zapoznać się z wieloma rozwiązaniami, z których część na pewno będzie kształtować przyszłość bhp. Były więc aplikacje zdrowotne, innowacyjne usługi, zaawansowane technologicznie tekstylia i egzoszkielety. Te ostanie liczni wystawcy i instytut Fraunhofer IPA zaprezentowali w Parku Robotyki, pokazując jak będzie wyglądać przyszłość pracy i profilaktyki z wykorzystaniem egzoszkieletów. Można było samemu sprawdzić, jak egzoszkielety wspierają ludzi w różnych sytuacjach roboczych. Na przykład w logistyce, podczas czynności montażowych wykonywanych nad głową oraz na stanowisku spawacza przy wymuszonej pozycji ciała. Ponadto podczas A+A 2021 odbył się Exoworkathlon, podczas którego badano stopień, w jakim egzoszkielety zmniejszają obciążenie mięśni i szkieletu oraz zwiększają wydajność.

blank
fot. Messe Düsseldorf/ctillmann

Następne A+A odbędą się w dniach 24–27 października 2023 r. Więcej informacji na temat tegorocznego kongresu i targów na stronie www.aplusa-online.com/

Artykuł z miesięcznika ATEST – Ochrona Pracy nr 11/2021
www.atest.com.pl

Skomentuj