Bezpieczna eksploatacja pilarek tarczowych

Bezpieczna eksploatacja pilarek tarczowych

Pilarka tarczowa jest niebezpiecznym urządzeniem. Niebezpieczeństwo dodatkowo wzrasta wówczas, gdy pilarka tarczowa nie ma wystarczającej ilości zabezpieczeń.

Niewłaściwe użytkowanie pilarki może powodować wypadki, najczęściej powodujące trwałe kalectwo, a nawet wypadki śmiertelne – głównie podczas odrzutu przerzynanego materiału przy wzdłużnym cięciu drewna.

Przyczyny wypadków przy pracy z pilarką tarczową:

 • braki i uchybienia techniczne w wyposażeniu pilarek w urządzenia ochronne;
 • nieprzestrzeganie elementarnych zasad bezpieczeństwa przy pracy;
 • brawura i błędy w obsłudze maszyn.

Przed uruchomieniem pilarki do pracy sprawdź:

 1. czy urządzenia ochronne, tj. klin rozszczepiający, kaptur ochronny osłaniający część piły tarczowej nad stołem, osłona dolnej części piły pod stołem oraz osłona napędu, są sprawne i znajdują się na właściwych miejscach;
 2. czy przewód elektrycznego zasilania napędu pilarki jest zabezpieczony przed uszkodzeniem mechanicznym i wilgocią;
 3. czy wkładka szczelinowa jest dobrze dobrana do średnicy i grubości używanej piły;
 4. czy kaptur ochronny daje się łatwo zamocować, jest wytrzymały i osłania tarczę z obu stron.

Kaptur ochronny powinien wystawać poza miejsce przechodzenia zębów piły przez stół pilarski oraz znajdować się jak najbliżej ciętego materiału, tak aby palce dłoni nie mogły dostać się w szczelinę pomiędzy kapturem a ciętym materiałem.

Dla własnego bezpieczeństwa zawsze należy:

 • stosować odpowiednie urządzenia zapewniające stabilność przy obróbce materiału znacznej długości;
 • stosować wystarczająco wysokie prowadnice przy ręcznym posuwie materiału, właściwie ustawione dla bezpiecznego podparcia ciętego materiału.

Prowadnice muszą:

 • mieć minimalną wysokość 50 mm przy tzw. położeniu wysokim prowadnicy – przy stosowaniu pił o średnicy do 315 mm;
 • mieć minimalną wysokość 5-15 mm przy tzw. położeniu niskim;
 • prowadnica musi mieć odpowiednio 90 mm oraz 5-15 mm przy stosowaniu pił o średnicy większej niż 315 mm i być regulowana bez użycia narzędzi.

Prowadnice nie mogą:

 • wystawać więcej niż około 50 mm poza piłę od strony odbioru przeciętego materiału;
 • sięgać zbyt daleko poza tarczę piły, ponieważ wyklucza to dokładne cięcie i może doprowadzić do zaklinowania ciętego drewna.

Uwaga!

Przy cięciu materiałów o małych wymiarach oraz w końcowej fazie cięcia wzdłużnego należy stosować popychacze ale tylko fabryczne dostarczone przez producenta obrabiarki.

Skomentuj