BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy wzrósł w czerwcu trzeci miesiąc z rzędu

Wskaźnik Rynku Pracy, informujący o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, wzrósł w czerwcu o ponad 1 punkt – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Według analityków trzeci z rzędu wzrost jest większy niż w ostatnich kilku latach, co nie jest korzystne dla rynku pracy.

„Choć o tej porze roku zazwyczaj odnotowujemy tego typu wzrost, jednak w tym roku jest on większy niż w ostatnich kilku latach, nie licząc pandemicznego 2020 r.” – stwierdzono w środowej informacji BIEC. Zmiany te sugerują, jak zaznaczono, że „splot nakładających się na siebie czynników o charakterze ekonomicznym oraz politycznym negatywnie oddziałuje na rynek pracy”.

Jak podano, Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia wzrósł w czerwcu o ponad 1 punkt. Dodano, że to „trzeci z rzędu miesiąc istotnych wzrostów wskaźnika”.

Przypomniano, że maju stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc., zmalała o 0,1 pkt proc. względem kwietnia. Taką samą wartość przyjęła po uwzględnieniu wahań sezonowych.

W opinii ekspertów wzrost wartości wskaźnika wynika przede wszystkim z mniejszej liczby ofert pracy oraz zwiększonego napływu nowych bezrobotnych do urzędów pracy. Zwrócono uwagę, że tylko zmiana liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy „nieznacznie oddziałuje w kierunku spadku wskaźnika”; pozostałe zmienne w sposób umiarkowany zapowiadają wzrost stopy bezrobocia w najbliższym czasie – dodano.

Zauważono, że w maju w porównaniu do kwietnia liczba nowych bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędach pracy zmalała o niespełna 6 proc., ale „od początku roku utrzymuje się na nieco wyższym poziomie niż w ubiegłym roku”. Dodano, że w maju w porównaniu do kwietnia liczba bezrobotnych, którzy znaleźli pracę nie zmieniła się – „jest natomiast niższa niż przed rokiem czy przed trzema laty”.

Według BIEC „negatywne sygnały, które płyną z analizy podstawowych wielkości dotyczących bezrobocia rejestrowanego są spójne z badaniami koniunktury przeprowadzonymi przez GUS”. Zwrócono uwagę, że pogarszają się oceny ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw formułowane przez ich menedżerów, jak i rośnie przewaga odsetka firm, które planują redukcję zatrudnienia nad tymi planującymi powiększenie liczby pracowników. 

Skomentuj