Bromber: do inspekcji pracy wpłynęło 336 skarg ws. realizacji ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

W związku z realizacją ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia do inspekcji pracy wpłynęło 336 skarg odnoszących się do 32 podmiotów leczniczych– podał w poniedziałek wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Pełna informacja, jak zapowiedział, zostanie przekazana 12 września.

Wiceminister uczestniczył w posiedzeniu senackiej komisji zdrowia, które było poświęcone realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Strona społeczna, a także pracodawcy wskazywali m.in., że środki na podwyżki dla pracowników są niewystarczające, a aneksy umów – zbyt niskie. Na konieczność zmian systemowych oraz dalszy wzrost nakładów wskazywali też senatorowie.

Obecny na posiedzeniu wiceszef MZ Piotr Bromber – w reakcji na głosy z sali – podkreślał, że nieprawdziwe są twierdzenia o chęci likwidacji szpitali powiatowych. „Nigdy też z naszych ust nie padło stwierdzenie, że winni są zarządzający, a już na pewno nikt na nikogo nie przerzuca odpowiedzialności” – akcentował.

Wiceminister wskazywał, że jeśli chodzi o kwestie interpretacji ustawy, to dotyczą one w głównej mierze kwalifikacji posiadanych przez personel i wymaganych na danym stanowisku.

„Wielokrotnie podkreślaliśmy, że punktem wyjścia są kwalifikacje wymagane, a nie te posiadane, aczkolwiek równolegle uruchomiliśmy prace nad zmianą taryfikatora” – wskazał.

„Ten taryfikator w niedalekiej przyszłości ulegnie zmianie. Wspólnie procedujemy zmianę m.in. ze środowiskiem pielęgniarek i położnych. Myślę, że w niedługim czasie to rozporządzenie zostanie przekazane do konsultacji” – poinformował Bromber.

Wiceminister przekazał, że resort jest w kontakcie z Państwową inspekcją Pracy ws. kontroli realizacji przepisów.

„Mamy w tej chwili – według informacji przekazanej przez Główny Inspektorat Pracy – 336 skarg odnoszących się do 32 podmiotów leczniczych. Pełną informację inspekcja ma przekazać na najbliższym posiedzeniu zespołu trójstronnego, które odbędzie się 12 września” – poinformował wiceminister. 

Skomentuj