CBOS: mieszane nastroje na rynku pracy

W grudniu poprawiła się ocena sytuacji w zakładach pracy, nieznacznie gorsze są natomiast przewidywania co do najbliższego roku, odczucia dotyczące bezpieczeństwa zatrudnienia i oceny możliwości znalezienia nowej pracy w pobliżu miejsca zamieszkania – wynika z opublikowanego w środę badania CBOS.

W pierwszej dekadzie grudnia ponad połowa (53 proc.) pracujących zarobkowo pozytywnie oceniła obecną sytuację w swoich zakładach pracy, przy czym 47 proc. pytanych określiło ją jako dobrą, a 6 proc. uznało ją za bardzo dobrą. Jedna trzecia ankietowanych stwierdziła, że sytuacja w ich miejscu pracy jest „ani dobra, ani zła”, a co dziesiąty ocenił ją źle. Czterech na stu badanych uchyliło się od zajęcia stanowiska w tej kwestii.

W stosunku do poprzedniego miesiąca oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy poprawiły się – o 4 pkt proc. przybyło pracowników uważających, że sytuacja w ich miejscu pracy jest dobra, o tyle samo spadł odsetek uważających, że jest ona „ani dobra, ani zła”. Mniej jest też ocen negatywnych (o 2 pkt proc.).

W porównaniu z listopadem pogorszyły się natomiast przewidywania co do sytuacji zakładów pracy w najbliższym roku. 20 proc. respondentów spodziewa się pogorszenia (wzrost o 3 pkt proc.), a 12 proc. poprawy (spadek o 1 pkt proc.). Większość uważa, że sytuacja pozostanie bez zmian (60 proc. wobec 61 proc. w listopadzie).

W grudniowym sondażu nieznacznie wzrósł odsetek respondentów liczących się z możliwością utraty obecnej pracy (wzrost o 2 pkt proc. do 25 proc.), a zmalał tych, którzy są mniej lub bardziej pewni utrzymania obecnej pracy (spadek o 2 pkt proc. do 71 proc.).

Wyraźnie pogorszyły się oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. O 5 pkt proc., do 49 proc. zmalała grupa badanych uważających, że w ich miejscu zamieszkania lub okolicy można znaleźć pracę, choć trudno o tę odpowiednią. O 2 pkt proc., do 14 proc. ubyło przekonanych, że bez większych problemów można znaleźć w pobliżu odpowiednią pracę. O 4 pkt proc. (do 25 proc.) zwiększyła się grupa wskazujących na większe lub mniejsze problemy ze znalezieniem zatrudnienia na lokalnym rynku pracy. Jak zaznaczono, od maja 2021 roku do listopada tego roku nie notowano równie wysokiego odsetka respondentów, którzy uważają, że w ich miejscowości lub okolicy trudno jest znaleźć jakąkolwiek pracę lub jest to całkowicie niemożliwe.

Wskazano też, że w porównaniu z poprzednim miesiącem oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy pogorszyły się we wszystkich analizowanych typach miejscowości, najbardziej wśród mieszkańców wsi.

Badanie zrealizowano od 28 listopada do 11 grudnia br. na próbie 1018 osób (w tym: 54,5 proc. metodą CAPI, 29,8 proc. – CATI i 15,7 proc. – CAWI). 

Skomentuj