CBOS: mniej osób liczy się z utratą pracy

Utraty pracy nie spodziewa się 73 proc. zatrudnionych, czyli o 1 pkt proc. więcej wobec października; z taką możliwością liczy się 23 proc. osób; to o 2 pkt proc. mniej – wynika z listopadowego badania CBOS, opublikowanego w piątek.

Z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) wynika, że w listopadzie – w stosunku do poprzedniego pomiaru – wzrósł odsetek osób oceniających sytuację w swoim zakładzie pracy jako „ani dobrą, ani złą”, a także poprawiły się przewidywania dotyczące zmiany tej sytuacji w przeciągu roku. Jak wskazano w podsumowaniu badania, poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia „łagodnie wzrosło”, a oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy „nieznacznie się pogorszyły”.

W przeprowadzonym w połowie listopada badaniu obecną sytuację w swoich zakładach pracy pozytywnie oceniło 49 proc. pracujących zarobkowo (spadek o 3 p.p. względem poprzedniego badania). Jak wskazał CBOS, to najniższy wynik w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Negatywnie aktualną sytuację w swoich zakładach pracy postrzegało 12 proc. respondentów (spadek o 2 p.p. mdm; porównywalnie z innymi miesiącami roku). Do 37 proc. wzrósł odsetek osób oceniających sytuację w zakładach pracy jako „ani dobrą, ani złą” (wzrost o 5 p.p.).

W porównaniu z poprzednim miesiącem autorzy badania odnotowali niewielką poprawę przewidywań dotyczących rozwoju sytuacji w zakładach pracy respondentów. Polepszenia sytuacji w ich zakładach pracy w ciągu najbliższego roku spodziewa się 13 proc. ankietowanych (wzrost o 1 p.p.), a jej pogorszenie w tym okresie prognozuje 17 proc. (spadek o 4 p.p.). Większość uczestników badania nie przewiduje żadnych zmian (61 proc., wzrost o 3 p.p.).

W stosunku do poprzedniego pomiaru CBOS poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia badanych wzrosło, choć – jak zastrzeżono – utrzymuje się ono na bardzo zbliżonym poziomie. Z możliwością utraty obecnej pracy liczy się 23 proc. badanych (spadek o 2 p.p. względem października), w tym 6 proc. „bardzo poważnie”. Utraty pracy nie spodziewa się 73 proc. badanych (wzrost o 1 p.p. względem października), z czego 41 proc. „raczej nie”, a 32 proc. uważa taki scenariusz za mało prawdopodobny.

Nieco gorsze od zarejestrowanych w październiku były w listopadzie oceny sytuacji na lokalnych rynkach pracy. 54 proc. (bez zmian) stwierdziło, że w ich okolicy można znaleźć pracę, ale trudno o odpowiednią. Do 18 proc., tj. o 2 punkty proc. wzrósł natomiast odsetek respondentów uważających, że trudno o jakąkolwiek pracę. Na trzecią pozycję wśród najczęstszych wskazań spadła odpowiedź „bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę” (16 proc., spadek o 1 p.p.). Tak jak w poprzednim sondażu z tej serii 3 proc. ankietowanych wyraziło opinię, że w ich okolicy nie sposób znaleźć jakiejkolwiek pracy.

Badanie CBOS „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowano od 7 do 17 listopada 2022 r. na liczącej 1038 osób (w tym: 58,5 proc. metodą CAPI, 24 proc. – CATI i 17,5 proc. – CAWI) reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Skomentuj