CBRE: większość firm z krajów Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki chce pracować hybrydowo

72 proc. firm z krajów regionu EMEA, czyli Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki zmierza w kierunku pracy hybrydowej; nieco ponad połowa jest w trakcie opracowywania formalnej polityki powrotu do biur – wynika z najnowszego raportu CBRE.

Z raportu CBRE „EMEA Office Occupier Sentiment Survey” wynika, że zdecydowana większość (72 proc.) firm z krajów regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) zmierza w kierunku hybrydowego miejsca pracy.

„Nieco ponad połowa (56 proc.) twierdzi, że jest w trakcie opracowywania formalnej polityki z jasnymi wytycznymi dla pracowników. Reszta, czyli 44 proc. polega na decyzjach menadżerów lub obserwuje zachowania pracowników, zanim zostanie spisana oficjalna polityka” – przekazało we wtorek CBRE.

Jak zauważa Małgorzata Niewińska z CBRE, pandemia zmusiła do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki i dała impuls do rewizji dotychczasowych strategii środowiska pracy.

„Obserwujemy w firmach rożne podejścia. Niektóre decydują się na wdrożenie uniwersalnych procedur, obligujących wszystkich do ich przestrzegania. Inne, proces powrotu do biur traktują jako etap przejściowy, pozwalający na obserwacje rzeczywistych potrzeb, tak aby docelowe zasady były dopasowane do preferencji różnych pracowników” – tłumaczy Niewińska.

Jej zdaniem ostateczne decyzje powinny zaspakajać zarówno interesy dotyczące budowania wspólnoty, współpracy i efektywności działań, jak też oczekiwania pracowników. „A te zmieniły się znacznie pod wpływem doświadczeń pandemii” – wskazała.

Z raportu CBRE wynika, że firmy, które zdecydują się na narzucenie pracownikom ram pracy hybrydowej mają na to swoje patenty. „Prawie połowa (43 proc.) zdecyduje się na zerową autonomię, gdzie pracownicy będą zmuszeni do tego, żeby przychodzić do biura określoną z góry liczbę dni w tygodniu” – przekazano. Pozostali – jak dodano – oferują jakiś stopień autonomii. „opinie co do tego, jaki to powinien być zakres są podzielone: 33 proc. pozwoli na podjęcie decyzji zespołowej o częstotliwości pojawiania się w biurze, a jedna piąta nie planuje wymagać zdefiniowana częstotliwość wizyt i pozwoli pracownikom na swobodę” – wynika z raportu.

Firmy, choć chcą uwzględniać preferencje pracowników, będą jednak dążyły do zachowania balansu między czasem pracy spędzanym w biurze a w domu – podano. Połowa firm (51 proc.) aspiruje do tego, żeby równomiernie rozłożyć czas pracy między biurem a home office; 38 proc. chce, żeby pracownicy pojawiali się we wspólnej przestrzeni co najmniej trzy razy w tygodniu.

Całkowitą pracę zdalną deklaruje 12 proc. przedsiębiorstw. Są to głównie firmy, których specyfika pracy na to pozwala. Chodzi m.in. o wybrane firmy IT, marketingowe czy z obszaru komunikacji. Mniej niż jedna trzecia firm oferuje wyposażenie domowego biura w niezbędne sprzęty.

Jak zauważa CBRE, w wyniku pandemii, korporacje doszły do wniosku, że stare zasady funkcjonowania biura nie są aktualne, więc trzeba rozpisać nową strategię środowiska pracy.

„63 proc. firm wskazuje, że kluczowe jest zwiększanie przestrzeni do pracy wspólnej, a połowa przyjrzy się nowym rozwiązaniom z zakresu designu. 36 proc. postawi na zwiększanie udogodnień dla pracowników w miejscu pracy, a 31 proc. zapewni więcej otwartej przestrzeni, która sprzyja integracji” – przekazało CBRE.

CBRE Group z siedzibą w Los Angeles, jest firmą doradczą świadczącą usługi m.in. w zakresie nieruchomości komercyjnych. 

Skomentuj