Choroba a urlop wypoczynkowy

Choroba a urlop wypoczynkowy

Przepisy prawa pracy przewidują sytuacje i okoliczności, w których urlop wypoczynkowy może zostać przerwany. Jedną z nich jest choroba pracownika.

Przykład 2: Pracownik korzystał z 10 dni urlopu wypoczynkowego. Pierwsze 3 dni urlopu wypoczynkowego pracownik słabo się czuł. W czwartym dniu korzystania z urlopu wypoczynkowego pracownik udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy na skutek choroby na 7 dni. Co w takiej sytuacji?

Pierwsze 3 dni urlopu wypoczynkowego pracownikowi zostają odjęte z rocznej puli urlopowej i zostają zaliczone jako dni wykorzystane. Bez znaczenia jest fakt, że pracownik źle się czuł podczas trwania tych dni. Natomiast pozostałe dni, na które pracownik ma stwierdzoną zwolnieniem lekarskim niezdolność do pracy z powodu choroby, pracownik będzie miał prawo wykorzystać w innym terminie. Istotne w tym przypadku jest to, że choroba pracownika musi być stwierdzona zwolnieniem lekarskim, nie ma znaczenia samopoczucie pracownika i rzeczywiste rozpoczęcie korzystania z wypoczynku.

W praktyce może dojść do sytuacji kiedy to zwolnienie lekarskie pracownika powodujące jednocześnie przerwanie urlopu wypoczynkowego wykracza poza okres trwania tego urlopu, wówczas pracownik powinien stawić się do pracy po ustaniu zwolnienia lekarskiego. Natomiast, gdy przyczyna ta ustanie przed zakończeniem urlopu wypoczynkowego, pracownik powinien stawić się do pracy po zakończeniu urlopu wypoczynkowego. Istotne jest także to, że przerwanie urlopu nie powoduje automatycznego przedłużenia urlopu wypoczynkowego o przerwaną część.

Przykład 3: Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r. Podczas urlopu rozchorował się i przebywał na zwolnieniu lekarskim od dnia 18 czerwca 2018 r. do dnia 25 czerwca 2018 r. Co w takiej sytuacji?

Pracownikowi z puli urlopowej zostanie odjęte 5 dni urlopu wypoczynkowego (z których korzystał od dnia 11 czerwca 2018 r. do dnia 16 czerwca 2018 r.). Natomiast 5 kolejnych dni zostanie pracownikowi do wykorzystania w innym terminie uzgodnionym z pracodawcą z uwagi, że w tym czasie korzystał ze zwolnienia lekarskiego. Do pracy pracownik powinien powrócić kolejnego dnia po zakończeniu trwania zwolnienia lekarskiego, czyli w omawianym przypadku w dniu 26 czerwca 2018 r.

Przykład 4: Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od dnia 18 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. Następnie w czasie urlopu rozchorował się i przebywał na zwolnieniu lekarskim od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. Co w takiej sytuacji?

Pracownikowi z puli urlopowej zostanie odjęte 5 dni urlopu wypoczynkowego (z których korzystał od dnia 18 czerwca 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.) Natomiast 5 kolejnych dni zostanie pracownikowi do wykorzystania w innym terminie uzgodnionym z pracodawcą z uwagi, że w tym czasie pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pracownik w omawianym przykładzie ma obowiązek wrócić do pracy po zakończeniu trwania zwolnienia lekarskiego, czyli w dniu 2 lipca 2018 r. W tym przypadku koniec trwania zwolnienia lekarskiego pokrył się z końcem trwania urlopu wypoczynkowego.

Przykład 5: Pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym od dnia 18 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. Następnie w czasie urlopu korzystał ze zwolnienia lekarskiego od dnia 28 czerwca 2018 r. do dnia 5 lipca 2018 r. Co w takiej sytuacji?

Pracownikowi z puli urlopowej zostanie odjęte 8 dni urlopu wypoczynkowego (z których korzystał od dnia 18 czerwca 2018 r. do dnia 27 czerwca 2018 r.) Natomiast 2 kolejne (28 i 29 czerwca 2018 r.) dni zostaną pracownikowi do wykorzystania w innym terminie uzgodnionym z pracodawcą z uwagi, że w tym czasie pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pracownik w omawianym przykładzie ma obowiązek wrócić do pracy po zakończeniu trwania zwolnienia lekarskiego, czyli w dniu 6 lipca 2018 r.

Justyna Lenczewska, radca prawny, pracownik Państwowej Inspekcji Pracy

ŹRÓDŁA

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. w Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
  2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2009 r., sygn. akt II PK 123/09
  3. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 marca 2008 r., sygn. akt II PK 214/07

Artykuł z miesięcznika "Przyjaciel przy pracy" nr 6/2018

Skomentuj