Sondaż dla portalu wPolityce.pl: Co czwarty Polak doświadczył mobbingu

26 proc badanych doświadczyło mobbingu – wynika z badania na zlecenie portalu wPolityce.pl; 68 proc. badanych nie spotkało się ze zjawiskiem, 6 proc. nie wyraziło zdania. Badanie na temat mobbingu przeprowadziła pracownia Social Changes, na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Podczas badania respondenci byli pytani czy kiedykolwiek doświadczyli mobbingu, przy czym podawana im była następująca definicja zjawiska:

„Mobbing to działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.” – podaje portal wPolityce.pl.

Z badania wynika, że 26 proc. badanych doświadczyło zjawiska mobbingu, 68 proc. respondentów nie spotkało się ze zjawiskiem, a 6 proc. nie wyraziło zdania.

Kwestia zagrożenia mobbingiem coraz częściej pojawia się w dyskursie medialnym ze względu m.in. na spadek bezrobocia i równoczesny wzrost oczekiwań co do miejsca pracy, ale też wstąpienia nowego pokolenia na rynek pracy – pokolenia, które wykazuje mniejszą tolerancję wobec mobbingu w porównaniu ze starszymi rocznikami- podaje portal wPolityce.pl

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym w dniach od 8 do 11 lipca 2022 roku. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięło udział N=1073 osób.

Skomentuj