Czy czas podróży służbowej oraz zasad rozliczania czasu podróży służbowej w ramach czasu pracy pracownika powinien zostać uregulowany ustawowo?

W aktualnych przepisach prawnych nie znajdziemy regulacji dotyczących czasu pracy w podróży służbowej, a także tego jak długo taka podróż może trwać. Brak ustawowego uregulowania czasu podróży służbowej doprowadził do tego, że lukę prawną wypełniło orzecznictwo sądów – często krzywdzące pracowników.

Czas pracy

Według Kodeksu pracy czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Jak czytamy w Dyrektywie 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy:

„czas pracy” oznacza każdy okres, podczas którego pracownik pracuje, jest do dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia obowiązki, zgodnie z przepisami krajowymi lub praktyką krajową.

Problem braku ustawowego regulacji czasu podróży służbowej dotyczy wielu pracowników reprezentujących różne grupy zawodowe, którzy na polecenie pracodawcy udają się w podróż służbowe.

Jak czytamy w skierowanej do Minister Rodziny i Polityki Społecznej interpelacji nr 38514 w sprawie braku regulacji czasu podróży służbowej pracownika, przepisy o podróżach służbowych i o czasie pracy są problematyczne dla wielu grup pracowników, m.in. w przypadku:

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj