Czy można wydać świadectwo pracy przed dniem ustania stosunku pracy?

Świadectwo pracy to dokument o ściśle określonej treści, który pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wystawić i wydać pracownikowi w dniu, w którym następuje, ustanie stosunku pracy, jeżeli pracodawca nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Czy istnieją wyjątki od tej reguły?

Pytanie od czytelnika: 

Obecnie jestem na wypowiedzeniu, które złożyłem pracodawcy. W związku z tym, że rozpoczął się ostatni miesiąc 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia poprosiłem go o wystawienie świadectwa pracy jeszcze przed zakończeniem obowiązywania umowy o pracę. Dokument ten chciałbym mieć ze sobą w celu okazania podczas rozmów w sprawie pracy, na które jestem w najbliższych dniach umówiony.

Pracodawca odmówił, twierdząc, że przepisy zabraniają wydawania świadectwa pracy wcześniej niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy o pracę.

Czy tak jest rzeczywiście? Czy nie istnieją jakiekolwiek wyjątkowe sytuacje, w których możliwe jest wcześniejsze uzyskanie świadectwa pracy?

Świadectwo pracy pozwala pracownikowi udokumentować przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz wynikający z niego fakt nabycia i wykorzystania określonych uprawnień, co ma szczególne znaczenie dla ustalenia jego sytuacji prawnej u następnych pracodawców lub względem odpowiedniego urzędu (np. urzędu pracy, ZUS).

Szczegółową treść świadectwa pracy oraz zasady jego wydawania określa art. 97 kodeksu pracy (dalej: KP) oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1862 ze zm.).

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj