Czy świadectwem pracy można rozwiązać umowę o pracę?

Czy na podstawie art. 53 § 1 pkt 1b Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez pisemnego oświadczenia woli, wręczając mu tylko i wyłącznie świadectwo pracy?

Pytanie: 

Sprawa dotyczy mojego ojca, z którym jego pracodawca rozwiązał umowę o pracę z powodu długotrwałej nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Po wyczerpaniu podstawowego okresu zasiłkowego (182 dni), mój ojciec uzyskał prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Po upływie 3-go miesiąca pobierania tego świadczenia mój ojciec otrzymał listem poleconym świadectwo pracy, w którym w rubryce „tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy” wskazano „art. 53 § 1 pkt 1b KP. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – brak zdolności do pracy po wyczerpaniu okresu ochronnego”. Jako termin ustania stosunku pracy wpisano datę, w której upłynął okres ochronny z art. 53 § 1 pkt 1b KP.

Zdaję sobie sprawę, że w tego typu sytuacji pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę. Ale czy najpierw nie powinien złożyć pracownikowi pisma rozwiązującego umowę o pracę, a dopiero po jego doręczeniu wysłać świadectwo pracy? Tymczasem, mój ojciec nie otrzymał w ogóle pisma rozwiązującego umowę o pracę tylko samo świadectwo pracy. W trakcie rozmowy telefonicznej z pracodawcą mój ojciec usłyszał, że w takich przypadkach, czyli przy rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie art. 53 KP nie potrzeba składać oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, a jedynie samo świadectwo pracy.

Czy rzeczywiście świadectwem pracy można rozwiązać umowę o pracę?

Przywołany w zapytaniu art. 53 § 1 pkt 1b KP daje pracodawcy prawo do jednostronnego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem z powodu przedłużającej się nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Na mocy wspomnianego przepisu pracodawca może tego dokonać w sytuacji, gdy niezdolność do pracy i związana z nią nieobecność pracownika w pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku (182 dni) oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące z 12 możliwych, na jakie świadczenie to może zostać przyznane. Ustanie stosunku pracy na podstawie art. 53 § 1 pkt 1b KP następuje natychmiastowo z chwilą wręczenia/doręczenia pracownikowi pisma rozwiązującego umowę o pracę w omawianym trybie.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj