Czynniki niebezpieczne – promieniowanie optyczne

Informacje ogólne, obowiązki pracodawcy i ocena ryzyka zawodowego, środki przeciwdziałania promieniowaniu optycznemu, promieniowanie widzialne, nadfioletowe, podczerwone, laserowe.

Maksymalna dopuszczalna ekspozycja (MDE) – poziom promieniowania, na który w normalnych warunkach pracy mogą być eksponowane osoby bez doznawania szko­dliwych skutków.

Wartości MDE zależą od:

  • długości fali promieniowania,
  • czasu trwania ekspozycji,
  • rodzaju narażonego narządu (oko, skóra),
  • kąta widzenia źródła promieniowania.

Promieniowanie optyczne – wszelkie promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali w przedziale od 100 nm do 1 mm, występujące jako:

  • promieniowanie nadfioletowe (UV) czyli nadfiolet (pasma – UVA, UVB, UVC),
  • promieniowanie widzialne (VIS) czyli światło,
  • promieniowanie podczerwone (IR) czyli podczerwień (pasma: IRA, IRB, IRC).

Światło niebieskie – obejmuje część nadfioletu UVB, cały nadfiolet UVA i większość światła VIS.

Określenie czasu trwania ekspozycji dla promieniowania nielaserowego:

  • w przypadku zagrożenia fotochemicznego należy określić całkowity czas ekspozycji w ciągu zmiany roboczej, bez względu na długość jej trwania,
  • w przypadku zagrożenia termicznego należy określić czas jednorazowej ekspozycji.

Skomentuj