Eksperci: w 2021 r. rekord internetowych ofert pracy

W 2021 r. odnotowano niespotykane wzrosty e-ofert na rynku pracy, relatywnie najwięcej w tzw. zawodach biurowych – przekazała w poniedziałek Katedra Ekonomii i Finansów WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w grudniu przyjął wartość zbliżoną do tej sprzed miesiąca. „W grudniu działo się niewiele, ale cały rok był rekordowy dla rynku wakatów, na którym odnotowaliśmy niespotykane dotąd wzrosty” – wskazano w poniedziałkowej informacji WSIiZ i BIEC.

Stopa bezrobocia rejestrowanego, po wyłączeniu bezrobotnych, biorących udział wyłącznie w pracach sezonowych, w ciągu roku malała. W samym listopadzie spadła o kolejne 0,2 pkt. proc. i wyniosła 5,5 proc., czyli o 0,5 pkt. proc. wyższa od historycznego minimum obserwowanego przed epidemią – zauważyli analitycy.

Jak podano, w całym ubiegłym roku relatywnie najwięcej ofert przybyło w zawodach biurowych, m.in. w call center, administracji biurowej, branży finansów i ekonomii oraz działach dot. zasobów ludzkich. Zwrócono uwagę, że w okresach obostrzeń epidemicznych obserwowano wyraźną redukcję liczby wakatów.

„Pozytywne zakończenie roku notujemy także dla branży nieruchomości” – zaznaczono. Według analityków było to związane z powrotami studentów oraz imigrantów zarobkowych oraz „wyjątkową aktywnością deweloperów”. Z kolei redukcje ofert pracy odnotowano w reklamie oraz sprzedaży – przyczynił się do tego wzrost zainteresowania zakupami online i większy popyt na specjalistów z zakresu e-commerce niż tradycyjnych sprzedawców. Na spadek liczby ofert dla zawodów związanych z reklamą wpłynęła „działalność sieci społecznościowych oraz innych serwisów, za pośrednictwem których wyjątkowo łatwo można wypromować własny produkt”.

Eksperci odnieśli się też do miejsc pracy przeznaczonych dla absolwentów nauk ścisłych lub inżynieryjnych. „W porównaniu do 2020 r. najwięcej wakatów w skali roku przybyło w badaniach i rozwoju, teleinformatycznej administracji oraz e-commerce” – zaznaczono. W tej ostatniej kategorii wzrost liczby ofert spowodowało utrudnienie prowadzenia handlu w formie tradycyjnej oraz częściowe jego przejście w tryb online. Wskazano też na „wyjątkowo dobre” wyniki w budowlance, którą epidemia dotknęła w niewielkim stopniu. „Na wyróżnienie zasługuje także kategoria ofert pracy dla programistów. W przeciwieństwie do teleinformatycznej administracji napływ wakatów nie był w niej jednak tak szybki i regularny” – stwierdzono.

Według analityków ubiegły rok okazał się też relatywnie dobry dla większości zawodów usługowych. Największe wzrosty w relacji do 2020 r. odnotowano w branży hotelarsko-gastronomicznej, edukacyjnej oraz logistycznej.

Skomentuj