Ekspert: sytuacja finansowa przedsiębiorstw bezpieczna; mała liczba zamkniętych firm

Spowolnienie gospodarcze utrudnia rozwój firmom, co widać w mniejszej liczbie założonych spółek – wskazał Jakub Rybacki z PIE, komentując piątkowe dane GUS. Zaznaczył, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw wciąż jest bezpieczna, o czym świadczy mała liczba zamkniętych firm.

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny, w lutym 2023 r. z rejestru REGON wyrejestrowano 18 tys. 204 firmy, tj. o 39,4 proc. mniej mdm. Zarazem w lutym zarejestrowano 30 tys. 258 firm, czyli o 14,7 proc. mniej mdm. Z kolei liczba firm z zawieszoną działalnością wzrosła o 1,1 proc. mdm, do 687 tys. 655.

Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zwrócił uwagę, że w lutym działalność rozpoczęło ponad 30 tys. nowych przedsiębiorstw – to podobna wielkość jak na początku 2022 r. Jak zauważył, zakładane są głównie jednoosobowe działalności gospodarcze – jest ich o 2,4 proc. więcej niż rok temu.

„Spowolnienie utrudnia rozwój większych przedsiębiorstw. Liczba utworzonych spółek jest o ponad 16 proc. mniejsza niż w 2022 r.” – dodał. Ekspert wyjaśnił, że „głęboki spadek” po części związany jest z punktem odniesienia. „W ubiegłym roku więcej firm niż zazwyczaj zmieniło stan prawny swojej działalności po reformach podatkowych” – przypomniał.

Podkreślił, że sytuacja finansowa przedsiębiorstw wciąż jest bezpieczna – „liczba zamkniętych firm jest mała”.

Rybacki przyznał, że skala otwierania nowych działalności różni się istotnie między branżami. Najsilniejszy wzrost następuje w usługach – liczba pośredników finansowych oraz działalności rekreacyjnych rośnie w dwucyfrowym tempie. „Po słabym IV kwartale odbija kondycja budownictwa, chociaż wyniki są słabsze niż w 2022 r.” – wskazał. Dodał, że problemy wciąż mają firmy energochłonne – w przemyśle obserwuje się stagnację, a w sektorze energetycznym spadek liczby nowych biznesów.

Z kolei liczba zamykanych firm pozostaje podobna jak w ubiegłych latach. W lutym działalność zakończyło 18,2 tys. podmiotów, czyli o prawie 3 proc. mniej niż w 2022 r. – stwierdził Rybacki. „Większa liczba zamykanych działalności widoczna jest jednak w przemyśle czy budownictwie” – zauważył. W przypadku tych sektorów działalność kończy odpowiednio o 8 proc. i 9,6 proc. więcej przedsiębiorstw niż rok temu. „W kolejnych miesiącach kondycja tych branż prawdopodobnie dalej będzie słabsza na tle gospodarki” – podsumował.

Skomentuj