Główny Inspektor Pracy o zasadach prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników

Jeżeli przepisy wewnątrzzakładowe przewidują prewencyjną kontrolę trzeźwości danej grupy pracowników, pracodawcy mogą ich skontrolować. W innych przypadkach taką kontrolę przeprowadzić może policja – wyjaśniła Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko pytana była w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia o kontrolę trzeźwości pracowników w miejscu pracy.

21 lutego br. zaczęły obowiązywać przepisy Kodeksu pracy, które umożliwiają pracodawcom prowadzenie kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu.

„Przepisy mówią o tym, że skontrolowanie trzeźwości będzie możliwe wtedy, gdy pracodawca w przepisach wewnątrzzakładowych ustali określoną grupę pracowników, którzy będą podlegali kontroli trzeźwości. To nie jest jednostronne wskazanie wszystkich pracowników” – powiedziała Łażewska-Hrycko.

Wskazała, że zgodnie z nowym prawem pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia lub ochrony mienia. „To są np. osoby wykonujące pracę w budownictwie, czy na taśmie produkcyjnej” – wyjaśniła. Zaznaczyła, że chodzi też o pracowników, którzy np. pracują przy skomplikowanych procesach produkcyjnych. Jak mówiła, wciśnięcie przez takiego pracownika będącego pod wpływem alkoholu „nie tego guzika co trzeba” naraziłoby pracodawcę na utratę całego wypracowanego w danym momencie produktu.

Podkreśliła, że te grupy muszą być wskazane. „Nie jest tak, że każdy pracownik, który wchodzi na zakład pracy jest objęty kontrolą trzeźwości. Pracodawca ustala te grupy pracowników w porozumieniu ze związkami zawodowymi, a tam, gdzie ich nie ma, w regulacjach wewnątrzzakładowych” – powiedziała GIP.

Dopytywana czy w związku z tym np. osoba, która prowadzi w radiu program może być taką kontrolą objęta, odpowiedziała: „Jest to w mojej ocenie mienie pracodawcy, czyli cały dobrobyt związany z wizerunkiem radia. Jak najbardziej można objąć państwa kontrolą profilaktyczną trzeźwości”.

„Chciałabym podkreślić jedną rzecz: wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu, czy stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu, nawet jeśli pracodawca nie obejmie nas kontrolą profilaktyczną trzeźwości jest po prostu naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych” – powiedziała Łażewska-Hrycko.

Wskazała, że w takim przypadku pracodawca nie może sam zbadać pracownika alkomatem, ale może wezwać odpowiednie służby. „Najczęściej będą to funkcjonariusze policji, którzy w takiej sytuacji będą mieli prawo zbadać trzeźwość takiej osoby, która nie podlega kontroli profilaktycznej” – wyjaśniła.

Skomentuj