GUS: w II kw. 2022 r. odnotowano o 1,3 proc. więcej rejestracji przedsiębiorstw niż w II kw. ub.r.

W II kwartale 2022 roku odnotowano 93 tys. 660 rejestracji przedsiębiorstw, tj. o 1,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, oraz 80 upadłości, tj. o 4,8 proc. mniej niż w II kwartale 2021 roku – podał GUS we wtorek.

„Liczba rejestracji przedsiębiorstw w II kwartale 2022 roku wyniosła 93 tys. 660 wobec 92 tys. 445 w analogicznym okresie roku poprzedniego” – podał GUS we wtorkowym komunikacie.

Z danych GUS wynika, że w II kwartale 2022 roku wzrost liczby rejestracji przedsiębiorstw zaobserwowano w informacji i komunikacji (o 37,5 proc.) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 13,9 proc.). Spadek nastąpił w: zakwaterowaniu i gastronomi (o 15,6 proc.); handlu, naprawie pojazdów samochodowych (o 6,1 proc. ); usługach (o 3,8 proc.); przemyśle (o 3,1 proc.); budownictwie (o 2,5 proc.).

„W wyróżnionych formach prawnych największy wzrost rejestracji(ponad 14-krotny) nastąpił w spółkach komandytowo-akcyjnych, a spadek w spółkach jawnych (o 64,6 proc.). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 85,6 proc. wszystkich rejestracji przedsiębiorstw, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 12 proc. (w II kwartale 2021 roku udziały te wynosiły odpowiednio 84 proc. i 13,5 proc.)” – wskazano w komunikacie GUS.

Urząd podał także, że liczba upadłości przedsiębiorstw w II kwartale 2022 roku wyniosła 80 i była o 4,8 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek liczby upadłości odnotowano w: zakwaterowaniu i gastronomii (1 wobec 6), budownictwie (14 wobec 16); informacji i komunikacji (3 wobec 4). Wzrost liczby upadłości nastąpił w handlu, naprawie pojazdów samochodowych (23 wobec 20) oraz w usługach (13 wobec 12). W transporcie i gospodarce magazynowej oraz w przemyśle odnotowano taką samą liczbę upadłości jak w analogicznym kwartale 2021 roku – odpowiednio 7 oraz 17.

„Ze względu na wyróżnioną formę prawną większą liczbę upadłości zanotowano m.in. dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (56 wobec 50 jednostek), a mniejszą m.in. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (9 wobec 20 jednostek). Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość, 70 proc. stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wobec udziału 59,5 proc. w II kwartale 2021 roku), a 11,3 proc. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wobec udziału 23,8 proc. w II kwartale 2021 roku)” – wskazał GUS. 

Skomentuj