Ile kosztuje bezpieczeństwo w firmie?

Ile kosztuje bezpieczeństwo w firmie?

Panuje przekonanie, że zapewnienie pracownikom warunków bezpiecznej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami powoduje jedynie dodatkowe koszty, nie dając wymiernych korzyści.

W przypadku niezapewnienia odpowiednich warunków pracy, a tym samym zwiększenia ryzyka wypadków przy pracy, pracodawca powinien liczyć się z następującymi kosztami:

 1. Koszty wypadków przy pracy:
 • płatności bieżące związane z wypadkami przy pracy,
 • straty majątku trwałego i obrotowego pracodawcy,
 • koszty straconego czasu pracy,
 • utrata przychodów pracodawcy.
 1. Płatności bieżące związane z wypadkami przy pracy:
 • świadczenia wypłacone przez pracodawcę poszkodowanemu,
 • koszty związane z wynajęciem maszyn, zleceniem produkcji podwykonawcom, na­prawami wykonanymi poza zakładem,
 • koszty transportu poszkodowanego i płatnej pomocy medycznej poza zakładem pracy.
 1. Straty w majątku trwałym i obrotowym:
 • stracone wskutek wypadku surowce, półwyroby lub wyroby gotowe,
 • wyposażenie (utrata maszyn, narzędzi, pojazdów).
 1. Czas pracy stracony wskutek wypadku przy pracy – czas stracony przez poszkodowa­nego i inne osoby.
 2. Utrata przychodów pracodawcy:
 • związana z przerwą w produkcji,
 • związana z obniżeniem wydajności i jakości pracy.

Skomentuj