Konfederacja Lewiatan: w najbliższych miesiącach możliwy wzrost stopy bezrobocia

Nadchodzące spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, stymulowane podwyżką stóp procentowych, może przynieść w kolejnych miesiącach wyższe bezrobocie; oczekujemy, że w lutym wyniesie ono 5,8 proc. – przekazał w środę w komentarzu do danych GUS ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że stopa bezrobocia w styczniu 2021 r. wyniosła 5,5 proc. wobec 5,4 proc. w grudniu.

„Stopa bezrobocia w styczniu okazała się niższa niż wstępnie szacowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 5,5 proc. w styczniu br. to obok stycznia 2020 r., najniższy w historii wynik odnotowany na początku roku. W ujęciu miesięcznym bezrobocie wzrosło zaledwie o 0,1 pkt. proc. i jest to również najłagodniejszy wzrost liczby bezrobotnych na przełomie roku w historii” – przekazał w komentarzu ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Jego zdaniem biorąc pod uwagę, że część z bezrobotnych w urzędach pracy rejestruje się tam wyłącznie po ubezpieczenie zdrowotne, „można stwierdzić, że na rynku pracy, z punktu widzenia osoby chcącej podjąć lub zmienić pracę, nigdy nie było tak dobrze jak teraz”.

„Podaż pracy jest zdecydowanie niższa niż popyt na nią, co oczywiście ma swoje konsekwencje dla pracodawców, którzy będą podlegać z miesiąca na miesiąc coraz większej presji płacowej” – tłumaczy Zielonka.

Jak zauważa ekspert, nigdy w historii badania prowadzonego przez NBP oczekiwania płacowe pracowników nie były tak wysokie – 37 proc. przedsiębiorstw deklaruje narastanie presji na wzrost wynagrodzeń.

„Jest to wynik wyraźnie przekraczający średnią z 2019 r. (ok. 19 proc.). Nie zapominajmy także o tym, że od stycznia 2022 r. wzrosło o ponad 10 proc. wynagrodzenie minimalne” – wskazał.

Zdaniem Zielonki, taka sytuacja na rynku pracy to przede wszystkim wynik działań podjętych w ramach tarcz antykryzysowych na początku pandemii, ale także rozpędzonej gospodarki.

„Nadchodzące spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, stymulowane podwyżką stóp procentowych, może przynieść w kolejnych miesiącach wyższe bezrobocie. Oczekujemy, że w lutym wyniesie ono 5,8 proc., choć kolejne miesiące to nadal dość duża niepewność i zmienność” – przekazał przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.

Według niego na nasz rynek pracy, w związku z możliwą eskalacją konfliktu na Ukrainie, może trafić 200 tys. pracowników zza wschodniej granicy. „Wypełniłoby to lukę i pozwoliłoby jednocześnie zmniejszyć presję płacową, a co za tym idzie uniknęlibyśmy nieuzasadnionego wydajnością pracy wzrostu płac w gospodarce” – ocenił ekspert.

Skomentuj