Konferencja Bezpieczeństwo Pracy – edukacja i dobre praktyki

W dniu 29 września bieżącego roku, Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie organizuje jubileuszową konferencję naukowo-techniczną: Bezpieczeństwo Pracy – edukacja i dobre praktyki z okazji 25-lecia, prowadzonych na Wydziale, Studiów Podyplomowych – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

Konferencja realizowana jest w partnerstwie z Miastem Kraków, pod Patronatem Honorowym: Rektora AGH, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Przewodniczącego Rady Ochrony Pracy. Zaproszenie do Komitetu Honorowego przyjęli: Główni Inspektorzy: Pracy i Sanitarny, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Prezesi: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP i Wyższego Urzędu Górniczego, oraz Dyrektorzy Instytutu Medycyny Pracy, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy PIB i Urzędu Dozoru Technicznego.

Konferencja skierowana jest do absolwentów studiów podyplomowych bhp, pracowników naukowych, przedstawicieli organów nadzoru oraz specjalistów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony pracy, a także do osób zainteresowanych tą tematyką, nie związanych zawodowo z branżą bhp. Konferencja będzie doskonałą płaszczyzną wymiany osiągnięć naukowych, doświadczeń i kierunków rozwoju w interdyscyplinarnym środowisku ekspertów.

W programie konferencji przewidziano kilka sesji, a uczestnicy będą mogli wysłuchać referatów dotyczących niezwykle szerokiej tematyki, min: kształcenia i szkolenia w zakresie BHP, aspektów formalno-prawnych bezpieczeństwa pracy, zagrożeń w środowisku pracy, ryzyka i zarządzania bezpieczeństwem, zdrowia i bezpieczeństwa psychicznego pracowników, kultury bezpieczeństwa pracy, a także środków ochronnych bezpieczeństwa techniczno-środowiskowego – mówi dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH, Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Organizatorzy już dziś zapraszają do udziału i obrad konferencji w dniu 29 września 2023 roku w Centrum Dydaktyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Aktualności i szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.spdbhp.agh.edu.pl.

Skomentuj