Konsekwencje nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

Czy pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową za nieusprawiedliwione niewstawienie się w pracy?

Pytanie czytelnika: 

Mylnie odczytałem zapis w harmonogramie czasu pracy (tzw. grafiku) i nie przyszedłem do pracy w dniu, w którym miałem wyznaczoną pracę. Nie miałem nic na swoje usprawiedliwienie. Fakt ten spowodował powstanie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Zdaję sobie sprawę, że za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy nie przysługuje wynagrodzenie za pracę. Zrozumiałe jest więc dla mnie, że pracodawca pomniejszył moją pensję o ten nieprzepracowany dzień.

Nie do końca natomiast mogę się pogodzić z faktem, że pracodawca ukarał mnie dodatkowo nakładając na mnie karę pieniężną w wysokości jednej dniówki. W rezultacie moje wynagrodzenie zostało pomniejszone o dwie dniówki.

Czy takie postępowanie pracodawcy jest prawidłowe? Gdzieś czytałem, że pracodawca nie może kumulować kar porządkowych. Czy takie działanie ze strony pracodawcy nie jest swego rodzaju kumulacją kar porządkowych? Czy pomniejszając moje wynagrodzenie z tytułu nieprzepracowanej dniówki pracodawca mógł jeszcze nałożyć na mnie karę porządkową?

W przedstawionej sytuacji mamy do czynienia z dwoma niezależnymi od siebie konsekwencjami wynikającymi z faktu powstania nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pierwsza z nich jest następstwem zasady zawartej w art. 80 Kodeksu Pracy (dalej: KP). Druga – stanowi wyraz odpowiedzialności porządkowej uregulowanej w art. 108 i nast. KP.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj