Kto najczęściej ulega wypadkom przy pracy?

Urząd Statystyczny przedstawił publikację „Wypadki przy pracy w 2020 r.”, która zawiera ocenę sytuacji w zakresie wypadków przy pracy, ich przyczyn i okoliczności. Publikacja ta może okazać się pomocna w prowadzeniu analiz z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy, jak również w określaniu działań profilaktycznych.

Spadek liczby poszkodowanych

W ubiegłym rok wypadkowi przy pracy uległo 62740 osób (blisko 25% mniej niż w 2019 r.), w tym 378 osób w wypadkach ciężkich (o 4,5% mniej niż w 2019 r.), a 190 osób zostało poszkodowanych w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym (3,3% więcej niż w 2019 r.).

Wpływ na spadek liczby osób poszkodowanych w wypadkach miała pandemia, w wyniku której w niektórych obszarach wprowadzono obostrzenia, a tam, gdzie było to możliwe pracę wprowadzono pracę zdalną. 

Najmniej osób poszkodowanych odnotowano w sekcji informacja i komunikacja (0,4%) a najwięcej w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 34,5%.

W województwach śląskim (14,5%), wielkopolskim i mazowieckim (po 12,2%) odnotowano najwięcej osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy.

Wypadki a płeć, wiek, sekcja i staż pracy

Najliczniejszą grupę poszkodowanych stanowiły osoby w wieku 30-39 lat (24,5%) oraz 40-49 (24,8%). Wypadkom ciężkim najczęściej ulegały osoby w wieku 40-49 lat (25,1%), a wypadkom śmiertelnym osoby w wieku 30-39 lat (20,5%). Większość poszkodowanych w sektorze prywatnym stanowili mężczyźni – ponad 70%, a w sektorze publicznym kobiety – ponad 53%.

Najczęściej wypadkom ulegały osoby z rocznym lub mniejszym stażem pracy (32%). Największy udział poszkodowanych w tej grupie – 32,4% odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe.

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych – w tym zawodzie pracowało najwięcej poszkodowanych osób w wypadkach przy pracy w 2020 r. – ogółem 11,1% poszkodowanych. 10,6% ogółu poszkodowanych stanowili robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni.

Wypadkom śmiertelnym najczęściej ulegali kierowcy i operatorzy pojazdów (26,3%), a wypadkom ciężkim operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych (16,9%).

Przyczyny wypadków

Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i uniknąć podobnych incydentów wypadkowych w przyszłości istotne jest rozpoznanie ich przyczyn. Wyciągając wnioski z przeprowadzonej analizy zdarzeń wypadkowych można przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, wpływając na organizację pracy i kulturę bezpieczeństwa. W poniższej tabeli przedstawione są najczęstsze przyczyny wypadków.

Przyczyny Procent
Nieprawidłowe zachowanie się pracownika 60,8
Niewłaściwy stan czynnika materialnego 8,3
Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym przez pracownika 7,1
Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika 6,8
Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy 5,4
Niewłaściwa organizacja pracy 4,5
Inne przyczyny 3,7
Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika 1,7
Niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika 1,7

Dni niezdolności do pracy

Jedną z ważniejszych konsekwencji wypadku przy pracy, oprócz śmierci lub ciężkich uszkodzeń ciała, jest niezdolność do pracy. W ubiegłym roku łączna liczna dni niezdolności do pracy spowodowanych wypadkiem przy pracy wyniosła 2,8 mln i była niższa o ponad 20% względem 2019 r. Najczęściej osoby poszkodowane były niezdolne do pracy przez okres 4-13 dni (27,2%) oraz 31-90 dni (25,1%).

Statystyczny poszkodowany

Statystycznym poszkodowanym w wypadku przy pracy w minionym roku był mężczyzna z krótkim stażem pracy (rok lub mniej) w wieku 40-49 lat, który pracował w sektorze prywatnym jako operator maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych w zakładzie zajmującym się przetwórstwem przemysłowym o liczbie pracujących 50-249 osób. Najczęściej doznawał on urazu kończyn górnych i był niezdolny do pracy przez 4 – 13 dni.

Źródło danych GUS

Skomentuj