MF: w nowych funkcjach kalkulatora obliczanie przy zbiegu umów o pracę i zlecenia

Od środy 27 lipca 2022 r. można korzystać z nowej funkcjonalności kalkulatora wynagrodzeń Ministerstwa Finansów (MF). Podatnicy mogą obliczyć zarówno jednoczesne świadczenie dwóch umów o pracę, jak i umowy o pracę i umowy zlecenia – poinformował w środę resort finansów.

Jak podało ministerstwo, najnowsze ulepszenie pozwala wyliczyć wynagrodzenia netto dla współwystępowania umów o pracę i umów zlecenia łącznie z różnymi interakcjami, które przy tej okazji mogą wystąpić.

„Kalkulator automatycznie pilnuje zatem odpowiedniego naliczania składek społecznych (m.in. zbiegu tytułów do ubezpieczenia) oraz składek na PPK (o ile zostały przez podatnika wybrane), a także limitu 30-krotności na składce emerytalno-rentowej przy jednoczesnym uzyskiwaniu przychodów z 2 źródeł” – wskazano.

Resort zapowiada, że wkrótce udostępni nowe funkcjonalności, które m.in. uwzględnią przypadki współwystępowania umów (o pracę, zlecenia) z emeryturą/rentą czy wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem. Wprowadzone zostaną także rozwiązania dla przedsiębiorców.

Ministerstwo informuje, że aktualnie kalkulatory uwzględniają: umowę o pracę świadczoną przez cały rok; umowę zlecenia świadczoną przez cały rok; jednoczesne świadczenie dwóch umów o pracę lub umowy o pracę i umowy zlecenia; limit 30-krotności przy wyliczaniu składek społecznych; wspólne limity ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania oraz kosztów autorskich; mechanizm zmniejszenia składki zdrowotnej do zaliczki; rozliczenie roczne indywidualne oraz z dzieckiem; ulgi na dziecko.

Resort zaznacza, że Kalkulatory nie uwzględniają m.in.: świadczeń emerytalnych lub rentowych otrzymywanych przez cały rok; wynagrodzeń mundurowych; zasiłku chorobowego; zasiłku macierzyńskiego; dodatków do wynagrodzeń niepodlegających oskładkowaniu lub opodatkowaniu; zryczałtowanego podatku dochodowego od umów zlecenia poniżej 200 zł; kosztów autorskich naliczanych tylko od części przychodu z umowy o pracę; jednoczesnego korzystania na zaliczkach z kosztów autorskich oraz ulg zwalniających część przychodu z opodatkowania; innych ulg i zwolnień niż wymienione wcześniej.

Kalkulator wynagrodzeń MF pozwala porównać wynagrodzenia na rękę w oparciu o przepisy obowiązujące w 2021 r. oraz łącznie po reformach wprowadzonych w 2022 r.

Kalkulator wynagrodzeń jest dostępny pod adresem https://niskiepodatki-kalkulator.mf.gov.pl

Skomentuj