MI: przewoźnicy drogowi do 15 stycznia mają przesłać oświadczenia o bazie eksploatacyjnej

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na przewozy drogowe mają do 15 stycznia br. obowiązek złożenia oświadczenia o posiadaniu bazy eksploatacyjnej przystosowanej do prowadzenia działalności transportowej – przypomniało w piątkowym komunikacie Ministerstwo Infrastruktury.

Resort wskazuje ponadto, że do 31 marca każdego roku przewoźnicy powinni przedstawiać oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób, w tym kierowców.

„Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (…) obowiązani są do złożenia do 15 stycznia 2023 r. do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oświadczenia, (…) że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy” – podano w komunikacie.

Resort wyjaśnia, że baza eksploatacyjna to miejsce będące w dyspozycji przedsiębiorcy, przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły, w skład którego wchodzi co najmniej: miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków, miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Łączna liczba miejsc postojowych musi odpowiadać co najmniej jednej trzeciej liczby zgłoszonych pojazdów. W przypadku zgłoszenia nie więcej niż dwóch pojazdów wymagane jest dysponowanie co najmniej jednym miejscem postojowym.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego lub starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy określonej w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej określonego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Skomentuj