MRiPS: Kolejny miesiąc z bezrobociem najniższym od trzech dekad

MRiPS informuje: Kolejny miesiąc z bezrobociem najniższym od trzech dekad. W sierpniu stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 4,9 proc. – wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych w sierpniu br. spadła o 2,1 tys. osób.

Według wstępnych danych w końcu sierpnia 2022 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 808,2 tys. bezrobotnych. Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w końcu lipca 1990 r. (699 tys.).

W sierpniu 2022 roku (wg wstępnych danych) pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 95,8 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 6,1 tys. (6,8 proc.) więcej, niż miesiąc wcześniej.

Najlepiej sytuacja wyglądała w województwie wielkopolskim, gdzie bezrobocie wyniosło 2,7 proc. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (7,6 proc.).

Porównując poziom bezrobocia w końcu sierpnia br. do stanu z końca lutego 2020 r. (przed epidemią COVID-19), liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o 111,7 tys. osób (o 12,1 proc.), a stopa bezrobocia rejestrowanego jest o 0,6 punktu proc. niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych opublikowanych 1 września 2022 r. zharmonizowana stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w lipcu 2022 r. 2,6 proc. w Polsce wobec 6 proc. w Unii Europejskiej i 6,6 proc. w strefie EURO. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,3 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

Skomentuj