MRiPS: stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 4,9 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec czerwca wyniosła 4,9 proc. To o 0,2 pkt. proc. mniej niż w maju – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Według danych resortu w czerwcu w urzędach pracy zarejestrowanych było 819,7 tys. bezrobotnych.

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca wyniosła 4,9 proc. i kształtowała się w przedziale od 2,7 proc. w województwie wielkopolskim do 7,6 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia spadła o 0,2 pkt. proc., a w zestawieniu z końcem czerwca 2021 r. była niższa o 1,1 pkt proc.

„Od ponad trzech dekad nie było tak dobrej sytuacji na rynku pracy. Tak niskie bezrobocie ostatni raz zanotowano 32 lata temu. W sierpniu 1990 r. było to 4,5 proc. Udowadniamy, że jesteśmy dobrym rządem na trudne czasy” – komentuje minister rodziny Marlena Maląg, cytowana w komunikacie resortu.

Według wstępnych danych MRiPS w końcu czerwca 2022 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 819,7 tys. bezrobotnych. To 30,5 tys. mniej niż przed miesiącem i 173,7 tys. mniej niż przed rokiem. Resort wskazuje, że po raz ostatni mniej bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy było w lipcu 1990 r. Wówczas było to 699 tys. osób.

Szefowa MRiPS zaznacza, że obecny poziom bezrobocia jest na sporo niższym poziomie niż przed początkiem epidemii COVID-19.

„Zdecydowane kroki polskiego rządu – sprawnie uruchomione instrumenty tarczy antykryzysowej i w efekcie wielomiliardowe wsparcie dla przedsiębiorców ochroniły miejsca pracy” – podkreśla minister.

Jak wskazuje, w rejestrach urzędów pracy jest ponad 100 tys. mniej bezrobotnych niż w lutym 2020 r., czyli przed pandemia. „To spadek o blisko 11 proc. Stopa bezrobocia w tym okresie spadła o 0,6 punktu procentowego. Uchroniliśmy Polskę przed powrotem do największej traumy czasów transformacji – przed gigantycznym bezrobociem” – dodaje Maląg.

Resort zwraca uwagę, że dobrą sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdza również Eurostat. Z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Stopa bezrobocia, liczona wg definicji przyjętej przez Eurostat, wyniosła w maju 2022 roku 2,7 proc. w Polsce wobec 6,1 proc. w Unii Europejskiej i 6,6 proc. w krajach strefy euro. Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,5 proc.), miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.

Skomentuj