MRPiT kontynuuje prekonsultacje projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzi prekonsultacje projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia. Jak podkreśla resort, jej głównym celem ma być dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy oraz pracodawców.

Ministerstwo podało we wtorek, że w ramach prekonsultacji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek spotkała się z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z woj. mazowieckiego.

„W planowanej reformie urzędów pracy znajdują się rozwiązania, które mają na celu skuteczną aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Dzięki nowoczesnym instrumentom rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia będą mogły sprawnie i efektywnie pomagać osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, a to oznacza więcej osób aktywnych zawodowo” – oświadczyła wiceminister podczas spotkania.

„Chcemy, aby urzędy pracy przestały być kojarzone z bezrobociem, a zaczęły być kojarzone z aktywizacją zawodową i pracą, bo do tego zostały powołane. Skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych powinna opierać się na dobrze zaprojektowanych formach wsparcia” – dodała Iwona Michałek.

Jak podkreślił resort w komunikacie, aktualna sytuacja na rynku pracy jest dobra i poprawia się z miesiąca na miesiąc, w dużej mierze dzięki szybkim i skutecznym działaniom podjętym przez rząd oraz dzięki intensywnej pracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Pandemia pokazała, jak ważnymi i potrzebnymi instytucjami są urzędy pracy i jak szybko mogą reagować w kryzysowych sytuacjach. Pokazała jednak również, że dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymaga także wielu systemowych zmian w funkcjonowaniu samych urzędów. Potrzebne jest ich odbiurokratyzowanie i unowocześnienie – podało ministerstwo.

„Część dotychczasowych instrumentów rynku pracy, które sprawdziły się w aktywizacji, zostawiamy bądź modyfikujemy. Chcemy również wprowadzić nowe formy wsparcia, które będą odpowiadały na potrzeby osób bezrobotnych, ale też korespondowały ze zmieniającymi się wymaganiami rynku pracy, tak aby działania aktywizacyjne były jeszcze bardziej skuteczne. Jedną z takich propozycji jest pakiet aktywizacyjny, który będzie umożliwiał łączenie kilku form pomocy dla bezrobotnego wymagającego wieloaspektowego wsparcia” – wyjaśniła dyrektor Departamentu Rynku Pracy w MRPiT Ewa Flaszyńska.

Według resortu, najważniejsze propozycje projektu dotyczą cyfryzacji procesów obsługi klientów urzędów pracy, usprawnienia oraz poprawy jakości i efektywności działań podejmowanych przez urzędy pracy; aktywizacji osób biernych zawodowo; uproszczenia, doprecyzowania i uspójnienia przepisów m.in. w zakresie usług i instrumentów rynku pracy; uproszczenia warunków nabywania statusu bezrobotnego; zmniejszenia biurokracji.

Jak podkreśliło MRPiT, w ramach reformy planowane są również działania mające na celu identyfikację oraz dotarcie do osób biernych zawodowo, dotychczas niezarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, a potencjalnie mogących podjąć aktywność zawodową. Aby skutecznie zachęcić tę grupę osób do aktywności, urzędy pracy będą mogły m.in. podejmować i realizować inicjatywy o charakterze informacyjnym oraz promocyjnym – zaznaczył resort.

 

Skomentuj