Nieprzyjęcie nowych warunków zatrudnienia w wypowiedzeniu zmieniającym a prawo do odprawy

Czy pracownikowi należy się odprawa pieniężna, jeżeli przy wypowiedzeniu zmieniającym nie przyjął on nowych warunków pracy i nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy?

Pytanie od czytelnika: 

Moja umowa o pracę uległa rozwiązaniu na skutek nieprzyjęcia zaproponowanych warunków pracy w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Pracodawca w piśmie wypowiadającym „zaproponował” mi obniżenie wymiaru etatu z pełnego na 1/2, z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę o połowę. Powodem wypowiedzenia nie była negatywna ocena wykonywanej przeze mnie pracy lecz względy natury organizacyjnej.

Odrzuciłam propozycję pracodawcy przed upływem połowy okresu wypowiedzenia co w rezultacie doprowadziło do ustania stosunku pracy.

W dniu wręczenia mi wypowiedzenia firma zatrudniała 45 pracowników. Pracodawca odmówił wypłacenia mi odprawy z ustawy o zwolnieniach grupowych twierdząc, że przez nieprzyjęcie zaproponowanej zmiany warunków zatrudnienia stworzyłam współprzyczynę co uchyla konieczność wypłacenia odprawy. Czy pracodawca ma rację?

Ustawa z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2024 r. poz. 61), tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych, znajduje zastosowanie w odniesieniu do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, którzy dokonują rozwiązania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzySkomentuj