Nowe rozporządzenie w sprawie bhp w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

20 kwietnia 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. W związku z panującą epidemią szczególnie istotna stała się kwestia poprawy sanitarno-socjalnych warunków pracy pracowników komunikacji miejskiej – kierowców i motorniczych tramwajów.

Biorąc pod uwagę dużą liczbę proponowanych zmian zasadne jest wydanie nowego rozporządzenia, co wpłynie na przejrzystość przepisów i ułatwi ich realizację. Nowe przepisy, które wejdą w życie 20 kwietnia br. obejmują zagadnienia mające wpływ na bezpieczeństwo pracowników i dotyczą m.in:

  • dodania nowego rozdziału określającego warunki pracy na pętlach i końcówkach linii i w pojazdach.
  • rozszerzenia wykazu prac, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia,
  • rozbudowania, ze względu na bezpieczeństwo, wymagań dotyczących bram wjazdowych do zajezdni i warsztatów,
  • określenia wymagań dotyczących oznakowania najazdów na kanały,
  • określenia wymagań dla pomieszczeń, w których wykonywane są prace związane z obsługą i naprawą autobusów zasilanych paliwem metanowym i przy pracach obsługowych i naprawczych tych pojazdów,
  • określenia na jakich drogach i torowiskach mogą być wykonywane czynności związane z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów,
  • uzupełnienia przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy pracy z pojazdem,
  • rozbudowania przepisów bhp dotyczących pracy na wysokości (dachy i górna część pojazdów),
  • uzupełnienia o przepisy dotyczące sprzętu ochrony chroniącego głowę oraz wymagania dotyczące pracowników wykonujących czynności związane z tankowaniem oraz obsługą zbiorników LNG.

Nowe rozporządzenie będzie stanowiło uzupełnienie o wyżej przedstawione regulacje obowiązujących już przepisów.

Rozszerzony zostanie zakres przedmiotowy rozporządzenia o wymagania dotyczące warunków na krańcach linii komunikacyjnych.  Według nowego rozporządzenia na krańcach linii komunikacyjnych, na których są zlokalizowane obiekty posiadające pomieszczenie socjalne, toalety powinny być wyposażone w bieżącą wodę, powinny posiadać przyłączenie do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika oraz powinny być ogrzewane i wentylowane.

Pomieszczenie socjalne powinno:

  • być zlokalizowane w odległości nie większej niż 250 m od miejsca wyznaczonego do postoju pojazdu, mierzonej po najkrótszej trasie dojścia od pojazdu do pomieszczenia socjalnego,
  • być ogrzewane, oświetlone i wentylowane,
  • być wyposażone w: umywalkę i zlewozmywak z bieżącą wodą, ciepłą i zimną, wodę zdatną do picia, środki higieny osobistej, urządzenie do zagotowania wody, urządzenie do podgrzewania posiłku; miejsca siedzące dla pracowników oraz toaletę,
  • mieć ograniczony dostęp dla osób z zewnątrz.

Pomieszczenia te i toalety zapewniałby organizator publicznego transportu zbiorowego lub gmina będąca stroną porozumienia międzygminnego w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Dodatkowo nowe rozporządzenie określa warunki pracy w kabinie pojazdu używanego w komunikacji miejskiej, według których pracodawca zapewnia kierującym pojazdami liniowymi komunikacji miejskiej kabiny, które są:

  • oddzielone od części pasażerskiej ścianką z drzwiami zamykanymi na zamek, uniemożliwiającymi otwarcie drzwi kabiny od zewnętrznej strony przez osoby nieuprawnione (co znacząco poprawi bezpieczeństwo kierowcy lub motorniczego),
  • wyposażone w rolety przeciwsłoneczne w oknach zewnętrznych kabiny,
  • klimatyzowane oddzielnie,
  • ogrzewane (powinno się zapewnić temperaturę nie niższą niż 18°C.).

Całość omawianego rozporządzenia dostępna tutaj.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 125).

Źródło pomocnicze:

 1. https://www.gov.pl/web/infrastruktura

Komentarze (2)

Marcin B.

lis 14, 2022 at 4:11 AM Reply

Zasadniczo dobry kierunek zmian, ale część dotycząca kabin kierowców nadaje się tylko do napisania od nowa. Ścianka z drzwiami to pojęcie bardzo szerokie – od kabin zamkniętych, poprzez półotwarte, po kabiny typu otwartego ze ścianką jedynie „na plecach kierowcy” i drzwiami do wysokości podłokietnika fotela. Paradoksalnie te ostatnie kabiny, w warunkach mniejszych miast poprawiają bezpieczeństwo i kierowcy i pasażerów – likwidują bowiem barierę poczucia bezkarności w przedziale pasażerskim odseparowanym od kierowcy. Pełna separacja może być sforsowana przez napastnika lub chuligana i daje tylko iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, podczas gdy kabina otwarta powoduje barierę psychologiczną i respekt (casus psa ujadającego za płotem i pokorniejącego gdy trafia na otwartą bramę). Potwierdzają to statystyki. Napady na kierowców komunikacji regionalnej pomimo otwartych kabin – praktycznie nie występują. Część absolutnie do usunięcia jako szkodliwa.
PS.
Kabina w taborze dalekobieżnym czy regionalnym nie jest możliwa do zabudowy bez ingerencji w konstrukcję pojazdu i również nie wpłynie na poprawę warunków pracy.

Kierowca

cze 17, 2023 at 4:54 PM Reply

Na szklanych drzwiach kabiny powinny być folie w pionowo na wysokości twarzy szerokości około 30 od samej góry do dolu i od dołuw poprzek przez całą szerokość drzwi około 30/40 cm ponieważ zapewnia to Komfort kierowcy oraz nie odbijają się światła i monitory i nie oślepia boczne słońce z prawej strony które bardzo przeszkadza podczas pracy bo nie widać nic w lustrze zewnętrznym jak Ludzie wsiadają wysiadają trzeba ręką przysłaniać twarz przed słońcem A tak można tylko do tyłu odchylić głowę i wszystko widać i oczywiście monitoringu wielu kierowców tak okleja albo przesłania zasłonkami ale gdy nie za to karają i zabierają premię wolą niebezpieczną jazdę i żeby stała się tragedia niż zapewnić kierowcy komfort poza tym pasażerowie często używają telefonów to oślepia wieczorem siedzą nagrywają i zamiast patrzeć na drogę to my się odwracamy bo nie możemy się skupić rozumiem niech napęd i podejdą nagrają ale podczas jazdy to jest karygodne

Skomentuj