Obowiązek odbycia badań kontrolnych po okresie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

Czy po urlopach związanych z macierzyństwem pracownicę należy skierować na badania profilaktyczne?

Pytanie: 

Sprawa dotyczy mojej żony, która na krótko przed zajściem w ciążę otrzymała w ramach badań profilaktycznych orzeczenie o braku przeciwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku pracy na okres 5 lat. W okresie ciąży dwukrotnie korzystała z 1-tygodniowych zwolnień lekarskich i bezpośrednio przed porodem z powodu stanu ciąży przebywała na zwolnieniu lekarskim trwającym 32 dni. Wykorzystała urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni, a bezpośrednio po nim rozpoczęła 32-tygodniowy urlop rodzicielski, na którym obecnie przebywa. Do zakończenia tego urlopu pozostało niespełna 2 tygodnie. Niedawno otrzymała drogą pocztową skierowanie na badania kontrolne. Wraz ze skierowaniem pracodawca wysłał pismo przewodnie, w którym zobowiązuje moją żonę do odbycia tych badań bezpośrednio po zakończeniu urlopu rodzicielskiego.

Czy jednak w opisanej sytuacji zachodzi konieczność odbycia badań kontrolnych? Przecież od okresu, w którym moja żona przebywała na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim upłynie niebawem rok. W tak zwanym międzyczasie korzystała z dwóch różnych urlopów związanych z rodzicielstwem. Czy upływ tak długiego czasu od zakończenia chorobowego związanego z ciążą nie prowadzi w pewnym sensie do przedawnienia obowiązku przeprowadzenia badań lekarskich?

Poza tym powstaje pytanie; czy zwolnienie lekarskie wydane w ostatnim okresie ciąży z uwagi na jej stan należy utożsamiać z faktem wystąpienia choroby w rozumieniu art. 229 § 2 zdanie 2 KP? Nie jest przecież tajemnicą, że wydawane w takich okolicznościach zwolnienie lekarskie w wielu przypadkach nie stwierdza wystąpienia jakiegoś schorzenia lecz w istocie jest formą zalecenia wstrzymania się od pracy z uwagi na ryzyko wystąpienia szeroko rozumianego zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia nienarodzonego dziecka i jego matki. W praktyce przyjęło się tę sytuację podsumowywać stwierdzeniem; „ciąża to nie choroba”. Czy zatem w przedstawionej sytuacji rzeczywiście konieczne jest wykonanie kontrolnych badań lekarskich?  

W myśl art. 229 § 2 zdanie drugie KP, trwający ponad 30 dni stan niezdolności do pracy spowodowany chorobą pociąga za sobą bezwzględny obowiązek skierowania pracownika na kontrolne badania profilaktyczne w celu ustalenia jego zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Celem tego badania jest ustalenie, czy trwająca w tym okresie niedyspozycja nie odbiła się na możliwości świadczenia umówionej pracy.

Aby zobaczyć cały artykuł, wykup abonament oraz zaloguj się.

Mam już konto - zaloguj się

Nie jesteś jeszcze Użytkownikiem Portalu Asystent BHP?

Już teraz poznaj Asystent BHP Portal i zacznij SLOW WORK – pracę we właściwym tempie

    • bez pośpiechu,
    • bez ciągłego błądzenia w gąszczu regulacji prawnych,
    • bez błędów w interpretacji przepisów,
    • bez obawy o aktualizację dokumentów i przekazywanych treści,

a zyskasz CZAS dla siebie i dla Tych, na których Ci zależy!

Nasze ceny

WYBIERZ NAJLEPSZĄ OPCJĘ

lll

MIESIĄC

75 ZŁ

mmm

KWARTAŁ

190 ZŁ

Bestseller

ROK

665 ZŁ

CO ZAWIERA PORTAL

Przydatne narzędzia

blank

Zawsze aktualne

blank

Baza wiedzy

Skomentuj