Okres kwarantanny nie stanowi sam w sobie przeszkody dla realizacji celów płatnego urlopu

Coroczny płatny urlop ma na celu umożliwienie pracownikowi odpoczynku od wykonywania zadań wyznaczonych mu w umowie o pracę oraz zapewnienie okresu wytchnienia i wolnego czasu; w odróżnieniu od choroby, okres kwarantanny nie stanowi sam w sobie przeszkody dla realizacji tych celów – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

TSUE rozpatrywał sprawę Niemca, który uzgodnił ze swoim pracodawcą, kasą oszczędnościową Suedpfalz, że w dniach 3–11 grudnia 2020 r. skorzysta z corocznego płatnego urlopu. Ze względu na to, że miał kontakt z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, właściwy organ niemiecki poddał go w tym samym okresie kwarantannie.

Poszkodowany zwrócił się wówczas do pracodawcy o możliwość przeniesienia dni urlopu na inny termin. Ponieważ kasa oszczędnościowa odmówiła, Niemiec wystąpił do właściwego sądu pracy, podnosząc, że odmowa ta jest sprzeczna z prawem Unii. Sąd pracy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem, czy prawo Unii wymaga, aby dni urlopu pokrywające się z okresem kwarantanny mogły zostać przeniesione.

Trybunał orzekł, że „prawo Unii nie wymaga, by dni corocznego płatnego urlopu, w trakcie których pracownik nie jest chory, lecz poddany kwarantannie ze względu na kontakt z osobą zakażoną wirusem, musiały podlegać przeniesieniu”.

„Coroczny płatny urlop ma na celu umożliwienie pracownikowi odpoczynku od wykonywania zadań wyznaczonych mu w umowie o pracę oraz zapewnienie okresu wytchnienia i wolnego czasu. W odróżnieniu od choroby, okres kwarantanny nie stanowi sam w sobie przeszkody dla realizacji tych celów” – ocenił TSUE.

„W związku z tym pracodawca nie jest zobowiązany do kompensowania niekorzystnych skutków wynikających z nieprzewidywalnego zdarzenia – takiego jak nałożenie kwarantanny – które mogłoby uniemożliwić pracownikowi skorzystanie w pełni i w sposób, jaki sobie tego życzy, z przysługującego mu prawa do corocznego płatnego urlopu” – dodał.

Skomentuj